Běh je běžný sport. Takže mnoho lidí si nedokáže představit své ráno bez běhu. Každý směr atletiky má své vlastní nuance, které je důležité zvážit. Technika běhu znamená provedení správných akcí s minimálními fyzickými ztrátami a maximálním výsledkem.

Správná technika běhu

Pro běh na běhu je bezpečné a užitečné, je důležité vědět a zvážit všechny technické body. Pokud se osoba rozhodla zúčastnit se závodů, pak bez toho, aby výsledky dosáhla a nefunguje. Správný chod zohledňuje polohu těla, nohou a rukou a stále nutně dýchá, neboť výsledek z velké části závisí na tom. Každý typ rasy má své vlastní nuance.

správnou techniku ​​provozu

Maratonská technika

Nejtěžší druh atletiky, který vyžaduje nejen přípravu, ale také projevy charakteru. Velmi důležitá je správná technika běhu, která je do značné míry individuální.

 1. Je důležitá ekonomika a racionalita, takže běh musí najít pro sebe optimální kombinaci délky a četnosti kroků.
 2. Noha by se mírně měla stát přední částí na zemi a pak byla provedena úplná zastávka. V okamžiku odpudivosti by měla být narovnávací noha narovnána a klapka kyčle by měla být posunuta dopředu.
 3. Technika dýchání při běhu by měla být synchronizována s tempem, aby se neztratilo. Všimněte si, že vdechnutí a výdech by se mělo provádět pouze v ústech a potřebujete dýchat břicho, ne hrudník.
 4. Udržujte svou hlavu rovnou po celou dobu, ramena se roztáhnou, tělo se lehce nakloní. Ruce by měly být uvolněné a pracovat rytmicky, bez nadměrné amplitudy. Úhel ohýbání rukou závisí na frekvenci kroku.

Technologie běhu na dlouhé vzdálenosti

Pro překonání dlouhé vzdálenosti je důležité vzít v úvahu technické vlastnosti, které vyžadují správné nastavení nohou, pohyb rukou a dýchání. Existují určitá doporučení, jak běžet na dlouhé vzdálenosti:

 1. Za prvé, vnější strana přední části nohy by se měla dotýkat země a pak se celý povrch nohy převalil. Nemůžeš si položit nohu na patu. V okamžiku odpudivosti by se měla joggingová noha stát rovná. Spolu s tímto se noha kyvné nohy pohybuje dopředu a jeho úhel sklonu je přibližně 50 °.
 2. Technika dlouhého běhu znamená aktivní práci rukou, která musí být vysoká. Když se rameno pohybuje dozadu v koncovém bodě, loket by měl být maximálně narovnán ven. Když se ruka pohybuje dopředu, kartáč se otáčí dovnitř a pohybuje se uprostřed těla.
 3. Rhythm dýchání by měl odpovídat frekvenci kroků. Je důležité často dýchat, aby bylo tělo plně zásobováno kyslíkem. Doporučuje se použít směsnou techniku ​​dýchání, kde převažuje břišní nad hrudníkem.
 4. Technika běhu znamená téměř svislou polohu těla s minimálním sklonem vpřed. Díky tomu končetiny pracují co nejúčinněji.
běžící technika

Technika běhu na střední vzdálenosti

K dosažení dobrých výsledků v běhu bez zvládnutí správné techniky je to nemožné a zahrnuje řadu pravidel:

 1. Potřebujete začít s velkými a častými kroky a po zhruba 70 m můžete jít na hladké a rytmické tempo, které bude hlavní. Pro dokončení 300 ml je nutné urychlit, aniž byste zapomněli naklonit tělo dopředu.
 2. Mnoho lidí má zájem o správné fungování, aby nedošlo k udušení, takže dýchání by mělo být přizpůsobeno rychlosti pohybu nohou a prováděno ústy.
 3. Při běhu je nutné narovnat běhounovou nohu spolu s kyčlí mahagonové končetiny. Je důležité provést zametání nohou holeně.
 4. Horní část těla by měla být v rovnoběžné poloze, měla by být ramena energická a noha by měla být položena rychle a jemně na zem.

Technologie běhu na krátké vzdálenosti

Aby bylo možné krátkodobě zvládnout vzdálenost a ukázat dobré výsledky, je třeba znát vlastnosti této techniky. Existuje několik doporučení, jak správně spustit sprint:

 1. První kroky po startu pro zrychlení musí být prováděny s úplně narovnanými nohami, zatímco se odtáhnete od dráhy. Není nutné zvýšit nohy velice současně. Postupně zvyšujte frekvenci a délku kroků.
 2. Technika sprintu naznačuje, že počáteční zrychlení skončí, jakmile se krok stane trvalým. Odborníci doporučují dosáhnout takových výsledků, takže délka kroku byla o 30-40 cm větší než délka těla.
 3. Během běhu by se noha měla zaměřit na přední část a patu se lehce dotýkala cesty. Abyste zabránili ztrátě rychlosti během otáček, položte nohy správným směrem a lehce naklápěte tělo.

Technika štafety

Ve skutečnosti jsou technické aspekty v tomto případě zcela shodné se sprintem, s výjimkou průchodu obuškem. V závodě se účastní čtyři sportovci, kteří jsou ve stejné vzdálenosti od sebe. Základní techniky běhu jsou následující:

 1. Účastník, který zahájí závod, je v nízké startovní pozici. V pravé ruce drží obušku. Bude muset překonat turn, takže po startu se doporučuje držet na levé straně.
 2. Druhý závodník je v poloze s vysokým počátkem a když se první běžec pohybuje asi 20 m, může startovat běh. Chcete-li vyzvednout hůlku, musíte vzít levou ruku zpět dlaní nahoru.
 3. Poté se obuškem předává třetímu a čtvrtému účastníkovi, který musí dokončit konec při maximální rychlosti.
maratónská technika

Technika bariérového běhu

Ve srovnání s jinými typy bariér je technicky obtížnější, protože je důležité nejen správně fungovat, ale i překonat překážky. Technika rychlého chodu se skládá ze čtyř etap:

 1. Start a zrychlení. Po zvukovém signálu musí závodník vyvinout maximální rychlost pro první 13-45 m. V kroku 4-5 se musí tělo zcela vyrovnat.
 2. První bariéra. Rytmus celého závodu závisí na kvalitě překonání překážky. Chcete-li to udělat, musíte přesunout klapící nohu přes bariéru, než skákat, jak si myslí mnoho lidí. Proto je úsek velmi důležitý pro sportovce. Technika bariérového běhu identifikuje tři fáze překonání bariéry. Za prvé, mahovajská noha se zvedá a narovná, takže stehno je rovnoběžné se zemí. Je důležité, aby bariéra zůstala přibližně 2 m až k bariéře. Přechod nastává v důsledku odpojení běhounu a jeho přenášení přes příčník. Během toho je noha nohy směrována směrem dolů. Shromažďování se provádí na špičce s dalšími rolkami na patě. Aby nedošlo k ztrátě rychlosti, držte kufřík v přední poloze.
 3. Překonání jiných překážek prochází stejným schématem, i když bariéra spadla. Dokončení se nijak neliší od sprintu.

Technologie Shuttle

Vzdálenost pro tento běh je krátká, takže od samého začátku bude správná koordinace rukou a nohou velmi důležitá. Použijte základní tipy, jak správně fungovat kyvadlová jízda :

 1. Během překonání vzdálenosti není nutné tělo zcela narovnat a tělo musí být neustále sklopeno dopředu.
 2. Ruce se musí pohybovat rovnoběžně s tělem, ale není povoleno jejich úplné prodloužení v loktech.
 3. Po maximální rychlosti 5-7 m musíte snížit zrychlení, abyste brzdili a otočili.
 4. Brzdění by mělo být intenzivní a obrátit se s minimálními ztrátami rychlosti.