Technika osobního diferenciálu byla vyvinuta na základě ruského jazyka s cílem objasnit zvláštnosti mentality a osobnostní struktury vytvořené v rusky mluvící kultuře. Později byla technika upravena pro studium osobnosti a jejího vnímání.

Osobní diferenciální technika - kdy je to nutné?

Osobní rozdíl je důležitý v případech, kdy chcete poznat postoj subjektu k sobě nebo k sobě. Tato metoda spočívá uprostřed mezi metodami používajícími dotazníky a metody používající sociometrické měřítka, takže je tak jednoduchá, rychlá a snadná. Pomocí této techniky můžete snadno zjistit různé údaje - a úzkost, společenskou povahu a mnoho dalšího. Tato metoda může být použita ve spojení s jinými postupy, protože technika je krátká a velmi jednoduchá.

Rozdílnost osobnosti - stvoření

Metoda osobního diferenciálu zahrnuje ukázku slov, která popisují osobnostní rysy, což nám umožňuje studovat zvláštní osobnostní model.

K tomu bylo vybráno 120 slov z Ozhegovského slovníku, označující činnost, sílu a hodnocení. Byly náhodně rozděleny do 6 seznamů s 20 objekty a subjekty, které je potřebovaly k jejich zařazení:

  1. Osoba musí ve 100bodové škále posoudit pravděpodobnost, že osoba, která má jednu sadu vlastností, může mít druhou navrženou.
  2. Osoba by měla v pětibodovém měřítku posoudit přítomnost a závažnost následujících kvalit v něm.
  3. Osoba na 7-ti bodové stupnici hodnotí vlastnosti podle 3 diferenciálních značek.

Poté bylo v obecném seznamu vybráno 21 znaků v osobní diferenciální podobě.

Osobní diferenciál - instrukce

Předmět je nabízen formou, ve které jsou prezentovány vybrané vlastnosti člověka. Jejich pozitivní a negativní strany jsou označeny značkami "+" a "-". Práce s testem je jednoduchá:

  • osoba si zvolí značku určité kvality;
  • hodnotí stupeň jeho projevu (3 - silně a často, 2 - znatelné, 1 - zřídka a slabě, 0 - těžké říci).

Vybrané vlastnosti jsou zvýrazněny v listu odpovědí. Je důležité věnovat pozornost změně pozitivních a negativních vlastností.

Rozdílový test osobnosti - interpretace

Definujte výsledky s odkazem na prázdný klíč. Nejprve je třeba vypočítat hodnoty hodnocení, síly a aktivity - od +21 do -21.

Osobní diferenciální klíč

Úroveň je definována jako:

  • 17-21 - vysoká úroveň;
  • 8-16 - průměrná úroveň;
  • 7 nebo méně - nízká úroveň.

Na tomto základě určete výsledky. Interpretace osobního diferenciálu je nutná z různých hledisek. Pokud hodnotící faktor zasluhuje vysoké skóre, znamená to, že osoba má dobré sebeúcty, je spokojen s sebou. Pokud jsou zde nízké ratingy - osoba je příliš kritická. Příliš nízké hodnoty naznačují osobní problémy. Ve vzájemných hodnoceních to bude znamenat vztah k jiné osobě.

Faktor síly v sebehodnoceních naznačuje ukazatel volitivních aspektů osoby, nikoliv tak, jak jsou, ale podle odhadu subjektu. Pokud jsou ukazatele vysoké, pak je osoba sebevědomá a věří, že má všechny problémy na rameni, a pokud je indikátor nízký, má osoba málo sebeovládání a závisí na jeho chování. Příliš mnoho osobní diferenciální metoda nízké míry naznačují silnou osobnost úzkosti. Ve vzájemných hodnoceních tento ukazatel hovoří o vztahu dominance a podřízenosti.

Faktor aktivity v sebehodnocení by měl být interpretován jako ukazatel extraverze. Čím vyšší je skóre, tím aktivnější a družičtější osoba. Pokud jsou skóre nízké, je osoba pasivní a zaměřená na sebe. Ve vzájemných hodnoceních tento ukazatel odráží schopnost lidí vnímat vzájemné charakteristiky.

Nezapomeňte, že tato metoda označuje přesně subjektivní hodnocení subjektu a nikoliv aktuální stav věcí. Nicméně, jak ukazuje praxe, tento ukazatel má skutečný význam.