Hlas je důležitým nástrojem, který umožňuje člověku předávat své vlastní myšlenky ostatním. Dobré řečové údaje pomáhají zvítězit nad lidmi, vytvářejí dobrý dojem, což vám umožňuje otevřít mnoho životních cest. K dispozici jsou speciální cvičení pro hlas a dikce které pomáhají zbavit se stávajících defektů, vylepšovat časopis atd. K dosažení dobrých výsledků je třeba pravidelně trénovat.

Cvičení pro hlas dobře zpívat a mluvit

Existuje obrovské množství technik, které používají hlasatelé, zpěváci, herci a mnoho dalších. Zvažte několik jednoduchých, ale účinných cvičení:

  1. Použijte levý ucho, jako byste měli na sobě sluchátka a vytlačte pravou dlaň do pěstí a přiveďte ji do úst - to bude mikrofon. Začněte hlasitě vyslovovat různé slova, zvuky, věty, můžete dokonce zpívat. Toto cvičení vám pomůže pochopit, jak váš hlas slyší lidé kolem vás. Musí se provést do 9 dnů po dobu 7 minut.
  2. Vokální cvičení pro hlas zahrnují nabíjení na obličej, jehož účelem je, aby rty a membrána pracovaly naplno bez použití hrdla. Výzvou je výslovnost slabiky "kyu-x". V první části je třeba zakrýt rty a vyslovit druhou slabiku s úsměvem. Do 30 opakování.
  3. Následující cvičení pomáhá uvolnit sílu hlasového dýchání a vycvičit vokální přístroj. To se často nazývá "kočka". Sedněte si v pohodlné poloze a pomalu a hluboce se nadechte nosem a několik sekund držte dech. Poté otevřete ústa co nejširší a vydechujte, zatímco vyprávíte syčivý zvuk jako rozzlobená kočka. Několik opakování.
  4. Zvažte další cvičení pro zpěv a hlas projevy . Pomůže získávat intenzitu zvuku a vibrací. Výzvou je každý den po dobu 10 minut. číst libovolný text, ale bez hlasové cvičení, aby zpívaly dobře souhlásky. Například fráze "zajímavý článek" by se měla číst takto - "a-eeeaaaaa". Pak si to také přečtěte, ale bez samohlásek.
  5. Další cvičení hlasu to zvětší. Napište na list papíru samohlásky: AU-O-Y-A-YI. Poté přiložte písmeno M vpředu a vzadu. Výsledkem je následující: MAM-MOM-MUM, atd. Úkolem cvičení je vyslovit první slabiku, představte si, že vyplňujete malou kouli. Vyplňte větší míč se stejným zvukem a pak celou místnost. Je důležité ne křičet, ale zvýšit hlasitost výslovnosti. Opakujte s druhou slabikou atd.

Při pravidelných cvičeních bude možné zaznamenat dobré výsledky za pár týdnů.