Osobnostní znaky jsou velmi vnitřní a hlubší rysy lidí, které činí každý z nás individuální, odlišný od ostatních druhů. V této oblasti je přičítáno všechno, co je hluboké, stabilní a ovlivňuje jiné rysy člověka. To může zahrnovat temperament a motivy chování a psychologický charakter, aspirace a osobní identitu.

Osobní charakteristiky osoby vám umožňují ovlivňovat psychologické vlastnosti: s touhou a vůlí pro člověka není těžké rozvíjet schopnosti, které potřebuje.

Existují různé dotazníky, které vám umožňují vytvářet objektivní pohled na sebe, nebo jinými slovy, provádět psychodiagnostiku osobních charakteristik.

Diagnostika osobnosti

Různé techniky pro osobní vlastnosti nám umožňují provést úplnou a komplexní analýzu osobnosti:

  1. Emocionální osobnostní rysy mohou být posuzovány například v B.I. Dodonová.
  2. Individuální osobní charakteristiky lze zjistit absolvováním psychologických testů nebo odkazem na takové zdroje, jako je např. L.N.Sobchik. "Psychologie individuality, teorie a praxe psychodiagnostiky".
  3. Je možné diagnostikovat řadu nejdůležitějších osobních parametrů pomocí metody Eysenck, která vytvořila speciální dotazník.
  4. Zajímavé fakty lze nalézt pomocí Spielbergerovy stupnice reaktivní a osobní úzkosti, jejíž jméno mluví samo za sebe.
  5. Důraz na zdůraznění charakteru je možný pomocí charakteristiologického dotazníku Leonhard.

Osobní charakteristiky se dají analyzovat a poznat vaše silné a slabé stránky, je snadnější udělat správnou volbu a učinit různá rozhodnutí.