Ve společnosti je obecně uznáváno, že kritické myšlení je zcela normální proces pro každou osobu, nebo dokonce přirozený způsob myšlení. Ale ve skutečnosti je vše mnohem komplikovanější: lidé se často vyhýbají kritickému myšlení, týkají se předpojatých jevů nebo naopak příliš obdivují. Nicméně, kultivovat právo myšlení - to také znamená zvýšit kvalitu života, a pokud si zvyknete na to, abyste nežívali iluze, můžete dosáhnout úspěchu ve všech oblastech činnosti.

Psychologie kritického myšlení

Kritické myšlení je zvláštní způsob, jak přemýšlet o jakémkoli objektu nebo jevu, v němž je aktivní využívání struktur a intelektuálních standardů. Rozvinuté kritické myšlení přináší mnoho výhod lidského života. Například, pokud je tento typ myšlení vyvinut, má jedinec následující rysy:

  • je schopen vyvodit platné závěry a ověřit jejich přesnost podle kritérií;
  • je schopen shromažďovat informace potřebné k vyřešení problému;
  • je schopen zdůvodnit a zdůvodnit své postavení;
  • je schopen jasně a jasně formulovat otázku, problém nebo požadavek;
  • je schopen používat a interpretovat abstraktní myšlenky;
  • je schopen efektivně komunikovat s lidmi při hledání nových řešení;
  • ví, jak soudit bez předsudků, pomocí alternativních systémů myšlení, je-li to nutné.

Techniky kritického myšlení jsou tak omezeny na schopnost člověka přemýšlet směrem, disciplinovaně, bez zkreslení, s prvky sebehodnocení a opravou vlastních závěrů. Takové myšlení je odpuzováno přísnými normami, ale jsou to ty, které umožňují řešit problémy.

Rozvoj kritického myšlení

Formování kritického myšlení zpravidla probíhá ve školním věku. Učitelé pro tento účel používají různé techniky, včetně rozvoje prostřednictvím čtení a psaní.

V průběhu tohoto kurzu se studentům nabízí zvládnout techniku ​​efektivního čtení, která spočívá v schopnosti aktivně vnímat text, pochopit získané informace a zahrnout je do vlastního kontextu. V tomto člověku nepodaří opravit všechny informace, ale jen to, že si myslel, že to bylo důležité pro sebe.

Metoda je založena na třístupňovém modelu:

výzva - oslovení jejich zkušeností, dovedností, znalostí, formulace otázek a cílů, sémantické fáze - realizace cíle , hledat odpovědi na své otázky a dosažení cílů prostřednictvím odkazu na text, reflexi - analýzu provedené práce, dosažení cílů.

Tato technika je velmi populární a účinná pro lidi v každém věku. Jejím cílem je zajistit, aby lidé používali své osobní zkušenosti při porozumění problémům a úkolům.

rozvoj kritického myšlení

Existují i ​​další metody kritického myšlení, které nabízejí i zkušení učitelé, kteří rozvíjejí schopnosti svých studentů:

Brainstorming

Skupině lidí dostane jeden úkol a všichni musí přijít s maximálním počtem svých řešení. Ne všechny nápady budou užitečné, ale vysoce originální verze vyniknou. Je důležité zaznamenat všechny hlasové volby a následně je analyzovat. Po zvládnutí skupinové techniky může být provedena ve dvojicích.

Asociativní bush

Skupině lidí je dáno klíčové slovo pro reflexi. Každý člověk s tímto konceptem volá fráze, myšlenky a sdružení. Je důležité, aby všichni mluvili, a každý může vysvětlit průběh své myšlenky.