Faktory osobního rozvoje jsou ty hnací síly, které utvářejí osobnost člověka a dělají, co to je. Dnes vědci identifikují tři hlavní: dědičnost, výchovu a ve středu. Nejdůležitější faktory rozvoje a formace osobnosti považujeme za podrobnější.

Dědictví jako faktor ve vývoji osobnosti

Každý z nás od narození je obdařen různými vlastnostmi, které definují sklon k určitému druhu činnosti. To je věřil, že dědičnost hraje hlavní roli v tomto. Genotyp nebo dědičná báze sestává ze souboru nezávislých genů, které jsou v materiálním pojetí představovány chromozomy složenými z proteinů a DNA. Vzhledem k tomu, že gen je schopen určit syntézu bílkovin, výrazně ovlivňuje typ nervového systému, jehož rozdíly určují duševní vlastnosti člověka.

Stojí za zmínku, že pouze v procesu lidské činnosti má genetické pozadí formu jeho mentálních charakteristik. To se nestane samo o sobě, ale přesně kvůli snahám a vůli člověka, jeho pečlivosti a účelnosti. Pokud chcete něco udělat, nemohou vám zabránit žádné faktory, protože tvrdá práce vám umožňuje vyvíjet i slabé postavy. V tomto případě může nečinnost, slabost a frivolní postoj zničit jakýkoli talent. To je důvod, proč souběžně s dědičností stojí za zvážení aktivity jako faktoru v rozvoji osobnosti. Bez skutečného úsilí nelze dosáhnout výšky v žádné oblasti.

Faktory osobního rozvoje: životní prostředí

Prostředí je kombinací okolností a podmínek vzniku a výšky osoby. Koncept prostředí zahrnuje jeho tři typy: geografické, domácí a sociální.

Prostředí má na člověka velký vliv. Novorozenec pozoruje rodiče, kopíruje jejich chování, přijímá způsoby a tím se stává součástí společnosti. Pokud však dítě, podle vůle okolností vyrostlo mezi zvířaty a vrátilo se do lidského prostředí, bude pro něj těžké zvládnout jeho chůzi, způsoby a myšlení. Oni zůstávají navždy na úrovni dětství, zachovávají si primitivní model myšlení. Proto je komunikace jako faktor osobního rozvoje velmi důležitá a do značné míry určuje osud člověka.

Je důležité si uvědomit, že zdroj rozvoje není vše, co člověk vidí od raného věku, ale ty specifické objekty reality, které se asimiluje. Je to díky zvláštnostem psychiky, že příchozí informace jsou filtrovány. Každá osoba dostává individuální situaci vývoje, neboť hlavní věcí nejsou samotné faktory, ale postoj osoby k nim. Jednoduchý příklad: někteří chlapci, kteří rozvedli rodiče, nevěří v manželství v dospělosti a nechtějí založit rodinu, a pokud ano, brzy se zhroutí; jiní jsou odhodláni se oženit jednou a po celý život faktory rozvoje a utváření osobnosti jejich děti nikdy nezažily to, co zažili.

Vzdělání jako faktor ve vývoji osobnosti

Vzdělávání je proces, jehož cílem je aktivovat sebeovládání, sebeprodukci a samoregulaci člověka. Člověk je tvůrcem sebe, a pokud se do rozvoje, která byla od narození vlastní, přitáhne touha po vlastním vylepšení od dětství, člověk může dosáhnout jakékoliv výšky. V ideálním případě by vzdělávání mělo probíhat podle určitého vědecky založeného programu, který se moudří rodiče mohou poučit z odborné literatury.

Rodičovství vám umožňuje navrhnout vývoj osobnosti , vyvstávají do nové fáze vývoje, díky čemuž patří k rozhodujícím faktorům rozvoje.