Lidstvo, od osídlení planety, se zajímalo o mnoho věcí, ale teprve ve 30. letech 20. století se člověk začal zajímat o původ jeho osobní povahy. Z tohoto období začíná studium teorie osobnosti.

Koncept teorie osobnosti je soubor předpokladů nebo hypotéz o mechanismech a povaze vývoje osobnosti. Jejich hlavním cílem je nejen vysvětlení, ale také předpověď lidského chování.

Psychologie teorie osobnosti umožňuje člověku porozumět jeho přirozenosti, pomáhá najít odpovědi na rétorické otázky, které se vždycky ptá sám. Psychologické teorie osobnosti podle jejich vývoje jsou rozděleny do tří období:

 1. Počáteční forma psychoanalýzy.
 2. Jasnější definice analýzy.
 3. Moderní psychologie.

Osobnostní teorie mohou být počítány z teoretického pohledu asi 40. Pojďme pojmenovat základní teorii osobnosti:

 1. Analytická teorie osobnosti. Je blízká teorii klasické psychoanalýzy, protože s ní má mnoho společných kořenů. Živým představitelem této teorie je švýcarský badatel Carl Jung. Podle tohoto přístupu je osobnost komunitou realizovaných a vrozených archetypů. Struktura osobnosti je individuální identita vztahů mezi jednotlivými bloky vědomého a nevědomého, introvertního a extravertovaného osobního postoje.
 2. Psychodynamická teorie osobnosti. Tato teorie je také známá jako "klasická psychoanalýza". Jejím zástupcem a zakladatelem je Sigmund Freud. V rámci této teorie je člověk soubor agresivních a sexuálních motivů, ochranných mechanismů. Na druhé straně struktura osobnosti je odlišný poměr jednotlivých individuálních vlastností a obranných mechanismů.
 3. Humanistická teorie osobnosti. Zástupcem je Abraham Maslow. Jeho přívrženci považují osobnost za nic jiného než vnitřní svět "já" člověka. A struktura je poměr ideálu a skutečného "já".
 4. Kognitivní teorie osobnosti. Svým charakterem se blíží humanistice. Zakladatelem byl George Kelly. Věřil, že jediná věc, kterou chce člověk vědět, je to, co se s ním stalo a co se stane v budoucnu. Osobnost je systém osobních konstrukcí, které jsou zpracovávány osobním zážitkem člověka.
 5. Teorie aktivity osobnosti. Tento směr získal největší rozdělení jako domácí teorie osobnosti. Jasným představitelem je Sergey Rubinstein. Osobnost je vědomý subjekt, který zaujímá určitou pozici ve společnosti a zase vykonává pro společnost společensky užitečnou roli. Struktura osobnosti - hierarchie jednotlivých bloků (sebeovládání, zaměření) a vlastnosti systému každého jednotlivce.
 6. Behaviorální teorie osobnosti. Má také název "vědecký". Hlavní teorií tohoto směru je, že osobnost je produktem učení. To znamená, že osoba je soubor systému sociálních dovedností a vnitřních faktorů. Struktura - hierarchie sociálních dovedností, v níž hlavní role hrají interní bloky subjektivního významu.
 7. Dispoziční teorie osobnosti. Z pohledu této teorie je osobnost systém temperamentu a sociálně podmíněných vlastností. Struktura je hierarchií biologických vlastností, které vstupují do specifických vztahů a tvoří určité rysy a typy temperamentů.
 8. Moderní teorie osobnosti. Zahrnují: socio-dynamiku (teorii chování jedince, v níž dominuje chování základní teorie osobnosti (interakce vnitřních a vnějších faktorů) a teorie vlastností (teorie typů osobnosti, která je založena na rozdílu osobních rysů různých osob nebo osobní integrity).

Dnes je obtížné jednoznačně říci, která teorie je nejpravdivější. Každý má své vlastní výhody a nevýhody. Současný je současný pojem moderního italského psychologa Antonia Meneghettiho, který na základě dříve známých poznatků na toto téma vyvodil závěry o teorii osobnosti.