Vědomí a nevědomí jsou součástí našeho psyche . Problémem je, že vědomí nemůže ovládat nevědomí, což je nejdůležitější část lidské duše. Podívejme se na to podrobněji.

Vědomí a nevědomí pro Freuda

Sigmund Freud byl první vědec, který říkal, že v lidské duši fungují nenápadné procesy. Podle něj má každá osoba vnitřní dualitu, kterou si neuvědomuje. V nevědomí může být jen to, co bylo kdysi ve vědomí, například pomíjivou myšlenkou nebo silnými zkušenostmi, které byly zapomenuty. Existují ty myšlenky, které jsou v konfliktu s naším vědomím. Jsou nevhodné pro společnost, nemají správný výstup, to je ve skutečnosti situace nevyřešená. Faktem je, že nevědomé zážitky nadále ovlivňují vědomí. Velké množství potlačené energie může mít negativní dopad na psychiku. Nevědomí zahrnuje kdysi zkušené silné zkušenosti, ale nezpůsobují tolik muka jako myšlenky, které zbavují člověka klid.

Od narození dítěte rozvíjejí morálku. Co je přínosné pro společnost, je dobré. Co jim není výhodné, je špatné. Máme v nás svědomí, které nás "trestá" za "špatné" skutky a když člověk objeví "špatné" v sobě, pokusí se skrýt vše, i sám od sebe, s veškerou svou silou. Nevědomí se tak projevuje na pozadí vnitřního konfliktu. Díky kompetentní výchově může být tento konflikt omezen. Naštěstí naše společnost začíná pomalu, ale jistě zlepšovat vzdělávací procesy.

Vědomí a nevědomě na Jungovi

Carl Jung byl žákem Freuda. Zpočátku sdílel názory svého učitele, ale po určité době mezi nimi došlo k nedorozumění. Jung věřil, že nevědomí může nejen získat myšlenky, ale i ty, které jsou zděděny od všeho lidstva. Našel mnoho potvrzení, že lidé různých kultur a národností vykazovali podobné psychické reakce. Takto vytvořil nové prohlášení - kolektivní nevědomí.

Navzdory změně času a kultur, problémy vztahů s okolním světem zůstaly stejné. Bez vědomí by vědomí prostě nemohlo existovat. Nepoškozuje vědomí, ale snaží se je vyrovnat. Ukazuje se, že kolektivní nevědomí obsahuje určité vzorce chování, v nichž lidé investují své zkušenosti. Předchází osobě problémy, které musí být řešeny pro přežití a evoluci. Hraje si s naší osobností podvědomí a nutí ji k duševnímu rozvoji, protože v každé z nás je potřeba vyvíjet vyšší úroveň energetických vibrací přirozeně vlastní, takže je důležité nejen to, aby existovalo, ale aby byl splněn program duševního rozvoje. mysl bezvědomí

Vztah vědomí a nevědomí

Psychologie vědomí a nevědomí je velmi odlišná. Ale obecně, psychika, vědomí a nevědomí poskytují přizpůsobivost a přizpůsobení jednotlivce světu kolem něj. Problémem je, že se lidé pokoušejí potlačit myšlenky, které jsou pro ně nepříjemné, spíše než klidně je vyřešit. Odtud začíná vzrušení, úzkost, panice, která vede k duševním poruchám.

Nevědomí může "zlomit" úzké vědomí člověka. Nezáleží na jeho osobních problémech, emoce a cíle.

Pro nás na mysli neustále přichází milion myšlenky a různé otázky. Nespouštějte je. Snažte se poslouchat požadavky vašeho podvědomí a pomůže vám udělat skvělé objevy pro sebe.