Ve společnosti je rigidita chápána jako neschopnost člověka přizpůsobit se a přestavět v náhlých situacích. Takoví lidé se nemohou vypořádat s problémy samy o sobě a jakákoli změna plánovaných akcí je může přinést.

Co je tuhost?

Pokud kombinujete všechny koncepty, pak tuhost je nemožnost adekvátního chování v extrémní situaci. Osoby, které jsou předmětem tohoto syndromu, se navzájem podobají a mají následující znaků :

 • schopnost zobrazení;
 • tvrdohlavost;
 • neotřesitelná víra v sebe;
 • závislost na návycích;
 • neschopnost přemýšlet rychle v případě nouze.

Tito jedinci jsou zvyklí žít podle stereotypu a nikdy se neodchýlí od svých pravidel. Bez ohledu na to, co ovlivňuje rozhodování, bude hrát roli tuhost. Pro některé je to mínus, ale tito lidé jsou velmi účelní, vlivní a přesní. Pevně ​​jdou na svůj cíl a nevěnují pozornost překážkám. Mezi jednotlivci s takovým myšlením se často vyskytují:

 • matematika;
 • účetní;
 • inženýři;
 • ekonomů.

Přesto mnoho pohledů na tuhost jako negativní vlastnost . Tito lidé jsou v komunikaci více omezováni a dokonce i v práci raději plní své povinnosti samy. Jsou docela spokojeni s monotónní práce a práce jednoho typu a v takových oblastech mohou dosáhnout vysokých výsledků. Stojí za zmínku, že tuhost může být vyjádřena různými způsoby, v mírné, střední a těžké formě.

co je tuhost

Co je tu psychologie?

Nyní rigidita v psychologii znamená nemožnost přizpůsobit se nové situaci. Lidé se prostě mohou ztratit v problémech a přestat dělat cokoli vůbec. Na druhou stranu se nadále řídí plánem, který byl původně připraven, ve kterém zřídkakdy najdou spojence. Psychologové rozlišují tři typy rigidních lidí podle jejich chování v moderní společnosti. Psychická rigidita je:

 1. Kognitivní - neschopnost vytvořit nový akční plán, pokud se situace do jisté míry změní.
 2. Affective - neschopnost spojit skutečné události s fantazií a věnovat pozornost skutečným problémům.
 3. Motivační - neochota motivovat se k plnění stanovených cílů a cílů.

Co je tuhost myšlení?

Každý člověk si v hlavě myslí mnoho nápadů a plánů a ne vždy je sdílí s ostatními. Pevnost myšlení je nedostatečná schopnost rychle měnit logické konstrukce a přemýšlet o nových věcech. správné rozhodnutí . Příliš dojemní lidé se mohou jen zmást, protože následující faktory ovlivňují reakci:

 • vysoká úroveň složitosti úkolů;
 • pravděpodobnost nebezpečí;
 • zájem a motivace jednotlivce;
 • podmínky pro jednání a rozhodování.

Co je emoční rigidita?

Mnoho lidí souhlasí, že emoční rigidita je trvání projevy pocitů v důsledku jakýchkoli jednání nebo slov. Tito lidé jsou rozděleni do dvou skupin:

 1. Viskózní - smyčka na těžké vzpomínky a problémy a neschopnost přijmout okolní emoce.
 2. Stabilní - sloučení do jakékoliv situace s "správnou" náladou a udržování společného chování.
tuhost

Affective tuffness

Ve skutečnosti je tuhost postižení velmi podobná rehydrataci myšlení. Problémy s emocionální doktrínou se objevují u lidí, kteří neopatrně pečlivě upoutávají pozornost na předmět nebo problém. Pocity, zabírající muže, mají silný vliv na jeho chování. V takové situaci zkušenost zachraňuje zkušenosti z minulosti, afektivní člověk může provádět akce podle již testovaného plánu.

Intelektuální rigidita

Intenzivní rigidita myšlenkových procesů je odhalena v přísném dodržování již osvědčeného plánu. Tito lidé se raději učí od chyb ostatních a znovu se neohrožují. Nejsou schopni se zapojit do strategie a vývoje, jejich cílem je osvědčená řešení po celé roky k řešení problémů. Vystupují ve společnosti, protože:

 • Jsou ztraceny, když vzniknou problémy;
 • nechtějí vést společnost;
 • milovat osamělost;
 • pečlivý a opatrný k poslednímu detailu;
 • uzavřené a nekomunikující.