Když mluvíme o konceptu osobnosti v psychologii, můžete odkázat na nejčastější definici. Podle něj je člověk osoba s určitou zásobou psychologických vlastností, která ho odlišuje od všech ostatních a určuje jeho jednání, které mají pro společnost význam.

Osobní aktivita v psychologii

Každý živý organismus, který nemá aktivitu, nemůže existovat a vyvíjet. Studium povahy, mechanismů původu, formace a projevu lidské činnosti je možné najít efektivnější prostředky a způsoby, které by zlepšily blaho každého jednotlivce a společnosti jako celku. Aktivita je studována na psycho-fyziologické, fyziologické, mentální a sociální úrovni.

Přesunout ve zvoleném směru jednotlivé síly své vlastní potřeby. Projev osobní aktivity se uskutečňuje pouze v procesu uspokojování jeho potřeb, jehož vznik se projevuje během vzdělávání jednotlivce, kultury společnosti. Potřeby jednotlivce v psychologii mohou být hmotné, duchovní a společenské. Prvním je potřeba spánku, jídla, intimních vztahů. Ty jsou vyjádřeny v poznání smyslu života, sebeúcty, seberealizace. Sociální potřeby jsou vyjádřeny touhou vést, ovládat, být uznáváni jinými, milovat a být milován, respektován a respektován.

Sebevědomí v psychologii

Sebevědomí se začíná objevovat od doby, kdy člověk přichází do styku se společností. Je to ona, která reguluje model lidského chování, uspokojuje Sebevědomí v psychologii osobní potřeby, provádí hledání svého místa v životě. Osobní sebeúcta je rozdělena na adekvátní a nedostatečné. Zde závisí hodně znak člověk, jeho věk, souhlas a respekt od lidí kolem sebe.

Činnost člověka se skládá ze dvou faktorů: regulační a motivační, tj. Potřeby a motivy. Motivační sféra osobnosti v psychologii je v úzkém spojení se systémem potřeb. Pokud je potřeba potřeba, pak motiv působí jako posunovač, který způsobuje, že osoba se pohybuje ve zvoleném směru. Motivy mohou mít různé emocionální zbarvení - pozitivní a negativní. Můžete si nastavit cíl za různými motivy, ale často motiv přemístíte na cíl.