Moderní svět je plný záhad a nebezpečí. Vzdálenost hypnózy není nový fenomén. Ale, jako před sto lety, mnozí se obávají, že se stanou oběťmi hypnotizérů. Ale co je vlastně duševní hypnóza na dálku a stojí za to bránit?

Techniky hypnózy v dálce

Tibetští lásci mohou mentálně dát příkazy, komunikovat ve velké vzdálenosti. Tajemství je schopnost ovládat obrazovou reprezentaci. V této technice je hlavní věcí být schopen se soustředit na určitý subjekt, intenzivně prezentovat, jak se tato osoba unavuje a pomalu se vrhá do bezvědomého stavu. Ve fantazii hypnotizujícího po celou dobu se obraz zachovává: tváře jeho zvolené osoby pomalu uzavírají víčka.

Dále, po fázi prezentace, přichází změna cíleného vlivu. Po zavedení člověka do stavu hypnózy hypnotizér hledí na něj soustředěně a neustále se opakuje k sobě frázím jako: "Za 5 minut přijdete ke mně. Jste v rozpacích, ale navzdory tomu vstanete, aniž byste otevírali oči a směřovali mým směrem. " V případě, kdy je duchovní kontakt mezi hypnotizérem a, řekněme, jeho oběť, silný, pak bude tento poslušný poslušný poslušný příkaz dodržovat.

Během výcviku vzdálené hypnózy se doporučuje rozvíjet koncentraci, vyvolávat obraz člověka, zaměřit se na jeho fotografii nebo psát všechny jeho pokyny na list papíru. V druhém případě hypnotizér představí, jak subjekt obdrží dopis, čte a nevědomě provádí pokyny.

Ochrana proti hypnóze na dálku

Jakékoli hypnotické činy směřují především k zavedení určité instrukce do podvědomí osoby, k oklamání smyslových orgánů. A nemůžete se stát obětí takového jednání tím, že depersonalizujete hypnotista v rané fázi jeho "triků". Abychom si to uvědomili, je třeba si uvědomit:

    ochrana proti hypnóze na dálku
  1. Bude zrcadlit váš postoj, navíc, jeho dech bude ve vašem rytmu. Fráze se vyslovuje pro každý výdech. Tak se přizpůsobuje tvému ​​vnitřnímu hlasu. V důsledku těchto technik komunikace , začnete si užívat tento rozhovor.
  2. Tempo jeho projevu zvyšuje rychlost. Po několika minutách je těžké pochopit význam všech jeho slov. Tato technika je použita k tomu, aby se vaše vědomí chopilo, což vede k tomu, že každá nepochopitelná fráze přichází do podvědomí. Spodní linie: hypnotizér vám dává jeho nastavení.

Když máte pocit, že jste se stali oběťmi hypnózy v dálce, začněte zpívat sami sebe. Bude schopen přerušit tok energie směřovaný vaším hypnotizérem.