Moudrost je kvalita, která není zděděna, lze ji získat pouze různými životními testy. Prakticky všechny starověké civilizace měly svůj vlastní symbol moudrost kteří pomohli člověku získat tuto kvalitu a správně ji používat v životě.

Nejznámější symboly mysli a moudrosti

  1. Západní listí . Tento symbol se týká starověkého Řecka. Podle stávajících mýtů se nymfa Daphne změnila na vavříny a také žvýkali a cítili čarodějky. Talizman je vhodný pro aktivní lidi.
  2. Caduceus . Tento symbol je tyč, která otáčí hadi ze dvou stran. V křesťanském náboženství se to považuje za znamení moudrosti, protože je to atribut Sophie, tedy Moudrosti Boží. Toto symbol Má staré kořeny, protože ji používali starověcí Řekové a Egypťané. Talisman se doporučuje pro lidi, kteří si nejsou jisti.
  3. Ankh . Tento symbol je kříž s prstencem nahoře. Různé starověké kultury to používaly. Mnoho moderních subkultur nosí opatrovníka Ankh, aby získalo moudrost a nesmrtelnost.
  4. Runa Ansuzová . Tato čtvrtá runa označuje Boha a pomáhá nejen získat moudrost, ale také najít kreativní inspiraci.

Proč je sova symbolem moudrosti?

Neexistuje jednoznačný názor, proč je tento pták spojen s moudrostí, takže lze použít pouze předpoklady. Podle existujících informací indiáni Severní Ameriky věřili, že to byla sova, která přišla pomoci v obtížných situacích. Peří tohoto ptáka byly považovány za mocné talismany. Obyvatelé starověkého Řecka a Říma nazvali sovu symbol moudrosti a znalostí, protože to byl společník nejchytřejší bohyně Atény.

Jako důkaz toho, proč byl tento konkrétní pták zvolen jako nejinteligentnější, lze říci o jeho zvycích a schopnostech. Vidí a slyší dobře ve tmě, takže se věří, že sovy mohou zjistit, co je skryto od lidí.