Nyní mnoho stránek aktivně prodává kurzy a tréninkové disky nabízející ženskou hypnózu. Ve skutečnosti se hypnóza neliší od ženského a mužského, všechny techniky mají stejný účinek na ty a ostatní. Takže technika ženské hypnózy je obvyklá hypnóza což zahrnuje vystavení mužům s různými cíli.

Ženská láska hypnóza ovšem samozřejmě neovlivňuje lidi jako magický čin a ne zombie člověka, ale taková technika může snadno vyvolat soucit a přesvědčit jej, aby přijal potřebné stanovisko.

Budeme uvažovat o jednoduché a efektivní technice, která vám umožní přilákat nového známého k vám, přilákat pozornost cizince a přesvědčit svého manžela, že máte pravdu. Díky této metodě ženské hypnózy člověk bude považovat vás za nejdražší, blízkého a úžasného člověka, který ho dokonale rozumí.

Ženská hypnóza

Podstata cvičení ženské hypnózy je neuvěřitelně jednoduchá. Blížíte-li se k muži, musíte tajně napodobovat jeho gesta, způsob mluvení, zvyky. Příklad:

  • pokud si nohy postaví na nohy - i vy musíte to udělat, přirozeně, klidně, aniž byste se na to zaměřili;
  • pokud vidíte, že má rád gesta, pečlivě začleňte stejné gesta do procesu komunikace když říkáte; je důležité, aby to bylo jako vaše "rodné" gesto a budete ho používat po celou dobu;
  • pokud si v něm uvidíte zvláštní způsob mluvení - například pomalu, měřeno, pak v jeho přítomnosti mluvíte téměř stejným způsobem (s ním nebo s jinou osobou nezáleží); je důležité, aby viděl, že mluvíte téměř stejně jako on sám;
  • pokud si narovnal vlasy a ty skrze někoho ženská hypnóza u mužů čas, narovnejte vlasy nebo se ho dotkněte.

Mnoho se obává, že druhá osoba si všimne triku. Ale ve skutečnosti člověk nemůže rozlišit vaše gesta od svého vlastního, obzvláště proto, že dělá mnohé z těchto hnutí nevědomě a na sebe nesoustředí pozornost. Když vidí, že s ním máte mnoho podobných návyků, gest a způsobů, automaticky se na něj podíváte blíže, jednodušší, jasnější a známější.

Tuto hypnózu můžete použít v různých situacích. Jeho výhodami jsou jednoduchost, pohodlí a dostupnost. Podvědomí člověka příliš neovlivníte, ale nebudete mu ublížit kvůli nedostatku potřebných znalostí. Vniknutí do podvědomí někoho jiného je velkou zodpovědností a vážné hypnózy jsou pro začátečníky přísně zakázané.

.