Mentální retardace - porušení obecného duševního a intelektuálního vývoje, charakterizovaného kvalitativními změnami v psychice, inteligence , vůle, chování a fyzického vývoje.

Formy a stupně mentální retardace

Dosud existují 4 stupně mentální retardace:

  • snadná - debilita;
  • střední - imbecká;
  • těžká - těžká mentální nedostatečnost;
  • hluboké idiocy.

Samozřejmě, každý stupeň mentální retardace má své vlastní charakteristiky. Mírný stupeň je nejčastější, poskytuje pacientům příležitost naučit se číst, psát a pravidla počítání. Vzdělávání dětí a dospívajících se odehrává ve specializovaných školách, ale s mírnou mentální retardací není úplné středoškolské vzdělání možné. Lidé s debilitou mohou zvládnout nekomplikované povolání a provozovat domácnost.

Lidé se středně těžkou mentální retardací rozumí ostatním, mluví v krátkých frázích, ačkoli řeč není zcela spojena. Jejich myšlení je primitivní, paměti a vůle je nedostatečně rozvinutá. Lidé s imbecilitou se však mohou naučit základní dovednosti v práci, čtení, psaní a počítání.

Co se týče lidí s nejtěžšími stupni mentální retardace, nejsou schopni chodit, je narušena struktura vnitřních orgánů. Idioti nejsou schopni smysluplné činnosti, jejich řeč se nevyvíjí, nerozlišují příbuzné od cizinců. S pomocí syndromů, které doprovázejí onemocnění, zpravidla je mentální retardace rozdělena do klinických forem. Nejčastější formou je Downův syndrom, Alzheimerova choroba a patologie způsobená mozkovou obrnou. Méně časté jsou formy mentální retardace, jako je hydrocefalus, kretinismus, Tay-Sachsova choroba.