Historicky se roli mužů a žen v rodinném, sociálním a politickém sektoru značně liší. Muži se vždycky účastnili těžké fyzické práce, výdělků, politiky. Ženy převzaly výchovu dětí, domácích prací a zlepšení domova. Obraz člověka jako živitele rodiny a obraz ženy jako opatrovnice domova prochází celou historií světa. Lidská povaha je taková, že disidentské osobnosti jsou vždy přítomné a ne každý má rád činnosti, které jim společnost ukládá.

První zmínka o světových dějinách žen v politice, která již dosáhla naše dny, odkazuje na vzdálenou BC patnáctého století. První ženskou politikou byla egyptská královna Hatšepsut. Království královny je charakterizováno nebývalým hospodářským, společenským a kulturním vzestupem. Hatšepsut byla postavena četných památek v celé zemi aktivně byly postaveny, přestavěna zničené chrámy dobyvatelů. Podle starodávného egyptského náboženství je vládcem nebeský Bůh, který sestoupil na zem. Egyptský lid vnímal jen jednoho muže jako vládce státu. Z tohoto důvodu musel Hatšepsut nosit jen pánské oblečení. Tato křehká žena hrála důležitou roli ve státní politice, ale za to musel obětovat svůj osobní život. Později se ženy v čele států stávají častější - královny, císařovny, královny, princezny.

Žena dvacátého století, na rozdíl od starých vládců, nemusí dělat tolik úsilí kvůli účasti ve vládě. Pokud v dávných dobách měla královna Hatšepsut skrýt své pohlaví, pak v moderní společnosti jsou často ženy poslanci, starostové, předsedové vlád a dokonce i prezidenti. Navzdory demokracii a boji za rovnost v právech s muži, moderní politici žen mají těžký čas. Mnoho žen v politice způsobuje nedůvěru. Zástupci spravedlivého sexu proto musí vyvinout velké úsilí, aby dokázali své schopnosti a své kompetence.

Женщина президент

První žena, která se podařilo dosáhnout postu premiéra, byla Sirimavo Bandaranaike. Po získání voleb v roce 1960 na ostrově Srí Lanky získal Sirimavo podporu a uznání mnoha žen. Během let Bandaranaike se v zemi uskutečnily významné sociálně-ekonomické reformy. Tento ženský politik přišel k moci několikrát a nakonec odstoupil v roce 2000 ve věku 84 let.

První volby do Argentiny, Estela Martínez de Perron, zvítězila v Argentině v roce 1974. Toto vítězství Estela se stalo jakousi "zeleným světlem" pro mnoho žen, které se chtěly podílet na politickém životě své země. Za ní v roce 1980 převzal Vigdís Finnbogadottir předsednictví a získal rozhodující počet hlasů ve volbách na Islandu. Od té doby mnoho států podstoupilo politickou reformu a nyní ženy zaujímají ve většině moderních zemí nejméně 10% míst ve státním aparátu. Nejslavnější ženy politici naší doby - to je Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Angela Merkel, Condoleezza Rice.

Moderní ženští politici se drží obrazu "železné dámy". Neprojíždí svou ženskost a přitažlivost, ale snaží se upoutat pozornost na své analytické schopnosti.

Má se žena zapojit do politického procesu státu? Jsou žena a moc kompatibilní? Zatím neexistují žádné jasné odpovědi na tyto obtížné otázky. Ale pokud si žena zvolí pro sebe takovou činnost, pak by měla být připravená na odmítnutí, nedůvěru a spoustu práce. Navíc, každá žena politička by neměla zapomenout na hlavní ženskou misi - být milující manželkou a matkou.