V životě každého člověka existují případy interakce s lidmi, kteří vás někdy překvapí svým vlastním, například odhodláním kontrolovat práci, která se provádí mnohokrát nebo opakovaně, abyste zkontrolovali každý detail v domácích spotřebičích při opuštění domova. Tito lidé mají pedantickou povahu, ale pro každého to je vyjádřeno v různé míře.

Zvažte pojetí toho, co znamená pedantství, jaké jsou důvody jejího výskytu a jaké charakteristické pedantské osobnosti mají.

Takže pedantství je tendence jednotlivce podrobně a občas pečlivě dodržuje příslušné zákony, pravidla, která byla nezávisle přijata touto osobou pro sebe. U pedantů je hlavní věcí spokojenost s vámi, s vaší činností, činností, aby jste byli v souladu s vaším vnitřním já, bez ohledu na to, že ostatní mohou hodnotit své chování trochu divné.

Pedantry s mírným stupněm projevu se obvykle považují za pozitivní vlastnost, zatímco jeho nadměrný projev je hlavní příčinou různých problémů, výskytem konfliktních situací a nedorozuměním v prostředí pedantů.

Někdy se tito lidé pokoušejí ukládat své návyky ostatním, protože jejich názor je jediný správný. Přítomnost pedantry v charakteru člověka naznačuje nedostatek harmonie dané osoby, nedostatek psychologické pružnosti v ní. Pedantry je definicí hlavního rysu ankasického charakteru. Většinou lidé s takovým charakterem se nacházejí v zemích severní Evropy, Německa, ve státech post-sovětské společnosti, jich je poměrně málo.

Vzhled pedantických lidí je pozoruhodný pro přesnost a dokonce i doma, pedant se snaží vypadat jako nic víc. Často, anancasty, jedinci s výraznou důkladností, jsou závislí na jakémkoli druhu shromažďování. Tito lidé nejsou v žádném spěchu k tomu, aby učinili kruté soudy. Oni váží výhody a nevýhody. Jsou nepostradatelné v oblastech, kde je nutné přesné plnění povinností, což znamená, že pedantry nejsou negativní znakovou vlastností.

Jeho pozitivním projevem je svědomitost, pečlivé provedení jakékoliv práce, důkladnost, která nevyžaduje, aby ostatní kontrolovali práci pedantické osoby. Nejsou obeznámeni s urychleným výkonem své práce a laxitou. Nemají mnohokrát měnit své místo práce, oceňují je a respektují tým.

Diagnóza pedantry

Pokud máte pochybnosti o tom, zda je tato vlastnost vlastní, nabídneme vám malý test pro pedantry:

Musíte odpovědět kladně nebo záporně na následující otázky. Nezapomínejte dlouho na odpovědi.

 1. V plném pořádku si své peníze drží v peněžence.
 2. S velkou touhou dělat to vyžaduje hodně odpovědnosti.
 3. Lidé nejsou nároční.
 4. Je obtížné nedbát na nepřesně přeložené boty, oblečení. Je touha všechno opravit.
 5. Dělám vše pečlivě a opatrně.
 6. Je těžké usnout, když se celý den věnuje myšlení na nějaký problém.
 7. Každá věc musí znát své místo.
 8. Pokud nemáte čas dokončit něco, můžete snadno jít domů.
 9. Než opustím dům, vždy zkontroluji, zda jsou světla vypnuta atd.
 10. Nalijte všechny nápoje na okraj.
 11. pedantry test
 12. Objevují se obsesivní nápady (například kletba na veřejném místě).
 13. Nepovažujte za nutné vypracovat plán dne.
 14. Pokud uvidíte, že někdo se s něčím nesnáší, chcete ho odstranit a udělat sami.
 15. Při práci s dlouhou prací máte strach z problémů.

Takže za kladné odpovědi na otázky 1, 3-7, 9-11, 13, 14 udělejte 1 bod.

Pro negativní otázku na otázku 2, 8 a 12 zadejte také jeden bod. Přidejte tato dvě čísla dohromady. Součet bodů odráží úroveň vašeho pedantry.

Úroveň 0-4 - nízká. 5-9 - střední. 10-14 - vysoký stupeň pedantry.

Takže pedantství není vždy negativní charakter postavy. Nemusíte jít příliš daleko na výkon jakéhokoli úkolu nebo vztahu k ostatním.