Základy muslimské magie jsou položeny na posvátnost Koránu. Kouzlo muslimů je rozděleno do tří kategorií:

  1. Výklad slov, jmen a písmen Koránu.
  2. Výklad přímo z textu Koránu, jeho jednotlivých fragmentů.
  3. Použijte surah a ayat Korán k vytvoření amuletů. Pochopte text, který je napsán talisman ne nutně - funguje nezávisle.

Většina muslimských rituálů musí být provedena sedmkrát. Nejlepší den pro magické obřady je pátek. Text je třeba číst nahlas a tvář se obrátila k Mekce. Materiál, na kterém jsou napsány správná slova, musí být silně silný. Použijte hedvábí, drahé kovy, kosti velbloudů. Pomocí koránu můžete vyřešit jakékoli otázky.

Muslimské kouzlo pro štěstí

Existují různé muslimské kouzla a rituály, které přinášejí štěstí. V Koránu se dává rada: když se zíváte, musíte zavřít ústa rukama. Kromě toho je prostě neslušné zívnutí s otevřenými ústy, kromě toho v takovém okamžiku vás může proniknout ďábel. Na snídani prorok Muhammad odkázal, aby jedl sedm dat, takový lehký rituál chrání lidi před čarodějnictvím a jedem během dne. Kouzla muslimů pro štěstí je zaměřena především na ochranu lidí před machinacemi jinn a shaitan.

Muslimské kouzlo na lásku

Tato magie je velmi produktivní. Ale kouzlo je nesmírně důležité mluvit arabsky, věřit v Alláha, a také to, že se touha splní. Kouzlo muslimů je velmi odlišné od magie slovanských, ale také od latinských kouzel. Islámské spiknutí je dua. Přečtěte si zaklínadla musíte jasně, aniž byste chtěl omyly slovy, je důležité věřit, že vaše slova povedou k úspěchu.

Pro muslimské milostné kouzlo milovaného člověka je třeba se svléknout při západu slunce a stát v nádrži. Vezměte si sklenici vody a nalijte ji na hlavu, aby se voda umývala po celém těle. Pak vylejte vodu z pánve zpět do sklenice a přednášejte kouzlo sedmkrát:

"Allahumamm, Antal - l - Kadiru wa ana - l - makduru, fa - mfn yadu - l - makdura illa - l Kodiru, rabi . "

Pak musíte vylévat spikleneckou vodu na prahu svého milovaného muže.

Muslimská magie od nepřítele

Muslimská magie je velmi silná a účinná. Proto, než se rozhodnete začít pomstít svého nepřítele, znovu se ujistěte, že jeho jednání může způsobit nenapravitelné škody a hmatatelné škody na vašem životě. Soustřeďte se na tuto magii jen jako poslední možnost.

muslimské kouzlo na lásku

Nejprve si přečtěte modlitbu a požádejte Alláha, aby vás ochránil před triky zlých duchů. Pak napište jméno svého nepřítele na kus papíru a přečtěte si dua:

"Přitahuji ke slovům Alláha, kterým nikdo nemůže stát výše. Od zla toho, co je Stvořitel, od zla, který sestupuje z nebe a vystoupí k nim, a ze zla, které stvořil na zemi, který vychází z něj, od zla každého, kdo přichází v noci, s výjimkou toho, je dobré!

Dále, kus papíru se jménem nepřítele musí být hoden do špinavého místa, například do skládky odpadků.