Milosrdenství a soucit jsou v podstatě stejným pojmem, pouze v širším a užším smyslu. Milosrdnost znamená pečlivý postoj vůči slabým a trpělivým, připravenost porozumět a odpouštět. A soucit je schopnost porozumět člověku, schopnost cítit jinou bolest tak živě jako její vlastní a pomoci bez váhání.

Co dělá soucit odlišný od soucitu?

Je důležité oddělit koncept soucitu a soucitu. Jak jsme již zjistili, soucit je hluboká schopnost cítit se stejně jako člověk, sdílet jeho pocity a usilovat o pomoc. Škoda je povrchní pocit a ve většině případů to znamená egoistická touha, aby nebyl na místě takového člověka. Navíc je soucit mnohem propůjčujícím pocit, který nezpůsobuje touhu dělat něco pro člověka, pomoci mu, na rozdíl od soucitu.

Problém soucitu a milosrdenství

Zjevení soucitu je jedním ze zvláštních rysů ruské mentality. A přesto, že mnoho lidí vyrovnává laskavost a soucit, v tomto případě tento fenomén má poněkud nový význam: koneckonců je to často pro ty, kteří se dostali do nešťastného stavu (alkoholici, drogově závislí atd.). A nechat člověka v takovém okamžiku znamená jednat jako v přísloví "ani hanba, ani soucit."

Takové duální příklady soucitu se často setkáváme v rodinách alkoholiků a drogově závislých. Namísto ochrany dětí a sebe sama od takového negativního příkladu ženy stále žijí s narkomanem, poháněným soucitem a myšlenkou: "Jak je bez mě?". Milosrdnost je tedy škodlivá, protože je podporována závislost a život žen, který může být normální, je napaden. Na jedné straně se takový čin považuje za pozitivní v naší kultuře, protože je projevem milosrdenství a soucitu. Na druhé straně se to opírá o osobu, která se tak obětuje a své štěstí. Toto úsilí je navíc zřídka oceněno.

Proto je výchova soucitu u dětí velmi dvojí. Na jedné straně se dítě křesťanské kultury připojuje, nebude tam žádná krutost a lhostejnost. Ale na druhé straně učíme malého člověka jako problematické chování, na myšlenku, že zájmy jiných lidí mohou být důležitější než jejich vlastní, což nakonec může být velkým překážkou v životě.

Je zajímavé, ale soucit a soucit s lidmi se rozvíjí pouze v ženské kultuře - u muže to zůstává nevyžádané, protože silná polovina lidstva od dětství se učí skrývat myšlenky a emoce.

Je důležité chovat koncepty lásky a soucitu. Koneckonců ve skutečnosti soucit není láskou k lidem, ale k jeho vzhledu. Ve skutečnosti není nutné milovat člověka, který jste soucitný. Absolutně žádný duchovně rozvinutý člověk nemůže být lhostejný k jinému neštěstí. Sociologové poukazují na to, že ti, kteří jsou nízko sympatie a soucit sociálních skupin a jsou náchylnější k úzkosti a nepřátelství vůči jakémukoli nebezpečí.

Kdy je soucit a milosrdenství vhodné?

Tyto funkce by neměly být zobrazeny ve všech případech, protože to může poškodit váš život. Pokud má člověk velký smutek a nemůže se zotavit, opravdu si zaslouží soucit. Pokud se člověk dostane do kontaktu, bude mu možné pomoci - alespoň morálně.

Pokud se však osoba sama stala příčinou jeho problémů a pomáhá mu mít negativní dopad na váš život, stojí za to, aby to bylo opatrnější: soucit a milosrdenství jsou vysoké pocity, ale mohou pomoci i ublížit.