V moderní psychiatrii "osobnost" neznamená totéž jako v sociologii, ale způsob myšlení, vnímání a chování, které charakterizuje člověka v jeho obvyklém způsobu života. Z toho vyplývá, že porucha osobnosti je nějakým narušením chování, intelektu nebo emoční sféry.

Poruchy osobnosti

Asocialní porucha osobnosti je jen jedním z mnoha. Obecně platí, že všechny poruchy osobnosti mají spoustu možností. Jedná se o vrozené psychopatie, které vedou osobu k různým druhům narušení, patologickým reakcím na běžné situace atd. Slabší závažnost poruchy se nazývá zdůraznění charakteru - jde o poruchy, které se projevují v určitých sférách života a zpravidla nevedou k příliš škodlivé výsledky, a proto se nepovažují za patologii.

Asociační porucha osobnosti

Hlavním znakem tohoto typu poruchy osobnosti je ignorování a někdy násilí vůči jiným lidem. Dříve byla tato porucha nazývána různými způsoby: vrozená kriminalita a morální šílenství a ústavní psychopatická podřadnost. Dnes je tato porucha obvykle označována jako nemorální nebo deviantní porucha a pokud je jedním slovem sociopatie.

Antisociální typ osobnosti se liší různými způsoby od ostatních. Za prvé jsou v tomto případě pozorovány poruchy chování - veřejné normy se pro danou osobu nezdají závazné, ale myšlenky a pocity jiných lidí jsou jednoduše ignorovány.

Tito lidé mají tendenci maximálně manipulovat s ostatními k dosažení některých osobních cílů - moc nad někoho jim dává radost. Podvádění, intriky a simulace jsou docela slušné Asociální osobnost obvyklými prostředky pro dosažení požadovaného cíle. Nicméně jejich jednání se zpravidla provádí pod vlivem hybnosti a zřídka vedou k realizaci určitého cíle. Asociální osobnost nikdy nepřemýšlí o důsledcích toho, co bylo učiněno. Z tohoto důvodu často potřebují změnit pracovní místa, okolí a dokonce i bydliště.

Při poradě s asociačními osobnostmi je obvykle zjevná nadměrná podrážděnost, nadhodnocená sebeúcta a nepříčetnost. Pro příbuzné jsou dokonce ochotni používat fyzické násilí. Nemají zájem buď o vlastní bezpečnost, nebo o bezpečnost života svých blízkých - to není hodnota.