Mluvit o tom, co po smrti čeká na člověka, můžete slyšet úplně jiné názory. V různých náboženstvích je naznačeno, že tam je nebe a peklo, kde se duše zotavuje po opuštění těla. Mnoho z nich má zájem o to, jak vypadá skutečný ráj, protože se nikdo nikdy nedokázal dostat během života nebo se vrátit po smrti. Existuje mnoho možností popisu, v závislosti na kultuře lidí, na tradicemi a zvyky. Hlavní výhodou ráje je příležitost být bližší k Bohu a získat od něj požehnání.

Jak vypadá ráj?

Všechny možnosti, které popisují blažené místo, jsou sjednoceny tím, že se člověk může dostat z dosahu v běžném životě: harmonie, emoční rovnováha, mír, štěstí, svoboda atd. Nejčastěji různé zdroje, včetně Bible, popisují místo pro spravedlivého jako vždyzelený ráj - Eden. Na tomto místě nejsou žádné nemoci, problémy a neštěstí.

V islámu existují i ​​myšlenky, že na ráji jsou stany kamení a že jsou obklopeny zdmi čistého zlata a stříbra. V popisu je zde uvedeno, že tam proudí řeky medu a mléka. Dochází tam, žena se stane huriem, a muži mohou naplnit své touhy mít šikovné panny.

V některých náboženstvích existuje náznak, že ráj je víceúrovňový a na každé úrovni existují určité duše. Počet úrovní dosáhne 100 a 100 let musí projít z úrovně na úroveň. Rajská krása je tak nádherná, že ani jeden člověk na zemi si nemůže představit svůj skutečný vzhled.

Paradise nemá žádné specifické souřadnice, neexistují žádné koncepty jako prostor a čas. Mnozí vědí, že je v nebi, ale jak se tam dostat, jakýmkoli známým způsobem, je stále nemožné. V některých zdrojích je podrobnější popis. Například v ráji je počasí pro člověka vždy dobré a pohodlné. Místo slunce je zde "božské záření" a noci vůbec neexistují. V raji neexistuje žádný časový koncept, všechny duše jsou vždy mladé a šťastné.

Raj v malbě

Obecně platí, že na tomto svatém místě není tolik obrazů, ale některé plátna umožňují porozumět reprezentacím určité epochy. V obrazech ze 17. století je raj znázorněn jako místo s velkým množstvím volně chůze a ptáků. Lidé v takové atmosféře se cítí nej harmoničtější.

Litovský umělec Ciurlionis vykresluje ráj abstraktně, jako žebřík, který jde do oblohy. Důležitými objekty v obrazech tohoto umělce jsou andělé, kteří podle jeho názoru jsou hlavními obyvateli Edenu. Nejkontroverznějšími obrazy jsou díla italského umělce Giovanni di Paolo. Jeho obrazy jsou vykonávány s erotickým sklonem z hlediska tělesných potěšení, což je ve skutečnosti projevem sin .

Jak vypadá raj v literatuře?

Podobné popisy lze nalézt v různých žánrech. V eposech a legendách téměř všech národů jsou vzpomínky na ráj. Nejoblíbenější a nejpodrobnější popis v "Divine Comedy" D. Alighieri. Existuje informace, že ráj je něco jako model. Eden Zahrada Eden prostor.

Další představy o ráji

V katolicismu je posmrtný život považován za úplné spojení s Kristem, což vám umožňuje dosáhnout neuvěřitelné blaženosti. Neexistují žádné konkrétní popisy a podrobnosti, protože podle názoru přívrženců této teorie to nemá smysl.

Myšlenka, kde je ráj určitým odrazovým můstkem, je velmi populární, aby dosáhl toho, co v životě chybělo, to znamená splnit milovanou touhu. Například chudí, bohatí, a zdravý pacient atd.

Každá z prezentovaných teorií má právo existovat, dokud nejsou potvrzující fakty.