Podle informací poskytnutých v análech, ve starověku během obléhání Konstantinopole sestoupila Matka Boží z nebe k lidu, který je zakryl bílým závojem, a tak je zachránil před smrtí. Od té doby se tento den stal posvátným svátkem, kdy se lidé s různými žádostmi obracejí k Theotokosu. Ženy provádějí ceremonie na pokrově za manželství, šťastný rodinný život a koncepci. Jiní hledají pomoc ve věcech zdraví, financí, hodně štěstí a tak dále

Příprava na manželské obřady na ochranu Nejsvětějšího Theotoka

Pro rituály k práci je víra v pozitivní výsledek, čisté myšlenky a upřímnost velmi důležitá. Existuje několik pravidel, která je třeba dodržovat:

  1. Před obřadem je důležité dům vyčistit, to znamená celkový úklid. Doporučuje se vyhazovat všechny nepotřebné věci a uvolnit prostor. Poté je nutné fumigovat s bylinkami svůj domov. Můžete také projít v nárožích se svíčkou, číst "Náš Otče", stejně jako posypat pokoj svatou vodou.
  2. Doporučuje se provádět i vnitřní čištění, pro které se snažíte držet na půdě ale spíše rychlý den. Před odjezdem do kostela se doporučuje umýt studenou vodou.
  3. Řád by měl být přemýšlel, rozloučen s minulostí a zapomínat na přestupky. Pouze tím, že v minulosti položíte bodku, můžete v budoucnu počítat s něčím jasným.

Obřad přechodu manželství v kostele

Jednoduchý rituál vám umožní setkat se se spřízněnou duší a oženit se. Chcete-li ji držet, musíte se probudit na Pokrov před svítáním, jít do nejbližší nádrže a získat trochu vody. Když se vrátíte domů, přečtěte kapalinu třikrát spiknutí v Pokrovi za manželství:

"Svatá ochrana, má malá hlava se zdravím, štěstí a štěstí!"

Dalším krokem je umýt obličej vodou a jít do kostela, kde potřebujete koupit tři svíčky, které umístíte v blízkosti ikony Panny Marie. Předpokládá se, že první dívka, která dokázala zapálit svíčku v chrámu, se brzy ožení. Když se podíváte na plamen svíčky, požádejte Pannu Marii o pomoc při hledání druhé poloviny. Mluv ze srdce a výsledek nebude trvat dlouho.

Ritu manželství s medem na den krytu

Rituál lze uskutečnit pouze na této dovolené. S tím může dívka očekávat, že se bude úspěšně provdávat. Chcete-li ji držet, vezměte malou nádobu z přírodního medu a za úsvitu řekněte takové spiknutí nad medem pro manželství v Pokrovu nad ním:

"Med je sladký, med je voňavý, pomáhá mi a můj život sladký a šťastný! Aby manželství bylo úspěšné a rychlé, četl jsem magické spiknutí. Nech mi ženích brzy najde a vezmi mě s sebou. Nechť náš život je tak sladký jako med. Amen! "

Je nutné každý den ráno před jídlem jíst lžičku medu. Po setkání se slušným mužem můžete přestat jíst medu. To se obvykle děje v nadcházejících měsících.

Populární obřad průchodu na Pokrov

Existuje další rituál, který může osamělá dívka snít o setkání se zvoleným. V předstihu si musíte šišit nebo koupit plátěný ubrus. Pokud si přejete, můžete na něm vyšívat svatební ornament. V předvečer svátku musí dívka pečeme malý bochník mouky z žita. Při vaření je důležité myslet na budoucí vyvolené a svatbu. Večer před závojem zakryjte stůl lněným ubrusem, dejte chleba a řekněte tato slova:

plot v krytu pro manželství

"Můj snoubenec, ženich, manžela, pojďte a zkuste nějaký chléb."

Poté neodstraňujte stůl a nechte ho ráno. Pokud se všechno udělalo správně, pak v noci by měla dívka vidět její vyvolenou. Předpokládá se, že chléb a ubrus mají zvláštní energii. Například ubrus se doporučuje používat na budoucí svatbě, a to pod slavnostní výzdobu stolu. Pokud ve snovém snu zná známý chlap, pak je třeba s ním zacházet s pečeným chlebem a v kapse tiše položit nit z ubrusu. Takové manipulace povedou k tomu, že bude mít pocit reakce. Pokud nebylo možné setkat se s vybranou, pak se chléb musí rozdělit na části a rozdělit, mentálně říkat: "Pro pár" .