Všichni jsme speciálni v naší vlastní cestě. A často se to projevuje jak v akcích, tak v charakteru, temperamentu, zájmech, hodnotách a aspiracích stanovených cílů. Podívejme se blíže na vztah temperamentu a povahu jeho výskytu osobnosti každého jednotlivce.

Vliv temperamentu na osobnost

  1. Sanguine . Tito lidé jsou velmi živí a zájem reagují na události. Mohou se zasmát nahlas nebo se rozhněvat kvůli nerelevantním skutečnostem. Sanguine mají vynalézavost, odhodlání. Nejen to, že se rychle pohybují a mluví, přizpůsobují se změnám. Nebudou obtížné okamžitě vstoupit do nové práce.
  2. Choleric . Na rozdíl od krutého člověka je pro něj těžké zadržovat své pocity a přemístit svou pozornost z jedné činnosti na druhou. Má pocit horkosti, inkontinenci, netrpělivost a někdy i nespoutanost. Lidé - choleričtí mají stabilitu ve svých životních pozicích a velkou vytrvalost. Takový temperament, který se chová jako osobnostní rys, jim pomáhá zůstat účelné, odhodlávat se k jejich ideálům.
  3. Flegmatický . Lidé tohoto typu často zůstávají neodolatelní vůči vnějším faktorům. Ti klidně reagují i ​​na velké potíže. Vlastní hladký pohyb, monotónnost řeči, jemné výrazy obličeje. Flegmatičtí lidé se velmi obtížně přizpůsobují změnám a mění svou každodenní rutinu.
  4. Melancholická Tito lidé jsou poměrně zranitelní a citliví, schopní plakat nad malou příležitostí. Tito lidé mají zpravidla nevýrazné pohyby a mimikry, nízký hlas. Zdá se, že je těžké uvěřit samým sobě, a tak se vzdali nejmenšího potíží. Snadno se pneumatik, pracuje zpomaleně.

Na závěr stojí za zmínku temperament a osobnost v psychologii jsou společnou charakteristikou individuálního lidského chování. Každý se rozhodl přidělit vlastnosti určitého typu. Je však důležité si uvědomit, že osobnostní temperament a jeho charakteristiky se mohou v průběhu let měnit, v procesu změny postojů k životu, měnící se priority.