Často koncepty bude moci a je určena síla ducha člověka. Ale abych byl přesný, jsou to úplně jiné věci. V tomto článku budeme definovat sílu lidského ducha, zvažte způsoby, jak ho najít a rozvíjet.

Síla ducha člověka a jejích příkladů

Vnitřní potenciál, druhý vítr, rezervy psychiky a těla, emoční stabilita, schopnost udržovat klid a přiměřené myšlení v extrémních situacích - to vše je síla ducha.

Sledujeme příklady lidí, kteří je plně disponují, každý den, jen občas si toho nevšimujeme. Nejčastěji jsou vedle nás - rodiče a prarodiči. Koneckonců, jen málo lidí si uvědomuje, jak těžké je zůstat v klidu a být schopni užívat si života ve stáří, vypořádat se s různými nemocemi a současně pomoci dětem a vnoučatům. Navíc stojí za to věnovat pozornost a přemýšlet o příkladech úspěšných lidí s tělesným postižením. Překonali problém síly lidského ducha prostřednictvím testů dlouhého života, spojených nejen s nevyléčitelnou nemocí, ale také s těžkým emočním zatížením. Tito lidé se naučili vyrovnávat se s obtížemi, dosažení cílů a opravdu oceníte čas.

Jak zvýšit sílu ducha?

Prvním krokem je naučit se milovat život ve všech jeho projevech, milovat každou minutu. Je nutné si uvědomit, že je nesmyslné neustále litovat minulosti a obávat budoucích chyb. Minulé události nemohou být nijak změněny a budoucnost zcela závisí na skutečných činnostech, současné chování a způsob myšlení jsou základem budoucnosti.

Dalším krokem by mělo být porozumění osobní odpovědnosti za vlastní život a vývoj. Doporučuje se zastavit obviňování osudu nebo vyšších sil pro všechno. Všechno, co se dříve či později stane, a to jak špatného, ​​tak i dobrého, je výsledkem našich vlastních rozhodnutí a možností.

Předchozí dva kroky postupně směřují k třetí - schopnost porozumět a milovat druhé, přijímat a respektovat jejich názory, odpouštět a sympatizovat. Opravdu silně ochotný člověk nikdy nereaguje pomstou na žádné zlo spáchané. To neznamená, že by se nemělo hledat spravedlnost a zasloužený trest. Jen síla ducha zahrnuje schopnost rozpoznat své vlastní chyby, pochopit motivy a pocity jiné osoby, odpustit i vážné pochybení.

A konečně, silní v duchu mají pevný postoj a stabilní morální a etické normy. To znamená, že v žádném případě není nutné kompromisovat osobní principy a přizpůsobovat se názorům ostatních. Mělo by být správné a taktné, ale pevně obhajovat své názory, dodržovat zvolenou linii chování. Samozřejmě, schopnost najít kompromis je velmi cenná, ale pouze v případě, kdy cesta mimo situaci nezhoršuje osobní důstojnost.

Jak rozvíjet a posilovat sílu mysli?

Je třeba pamatovat na 4 složky silného ducha:

  1. Fyzické zdraví.
  2. Sebedůvěra a sebejistota.
  3. Včasné odpočinek a relaxace, meditace.
  4. Sebezlepšení a rozšíření výhledů.
  5. jak rozvíjet sílu

Navíc každý den, s jakýmkoli emočním stresem, neustále posiluje jakoukoli osobu. Vskutku, překonávání obtíží a radostných událostí jsou neocenitelné zkušenosti a vytvrzování lidského ducha.

Knihy o síle ducha, které stojí za to číst:

  1. Jednoduchý způsob, autor - Matka Teresa.
  2. Teorie všeho, od Kena Wilbera.
  3. Kosmické vědomí Richardem Mauricem Beckem.
  4. Dveře vnímání, Aldous Huxley.
  5. Cesta duše, Michael Newton.