Mnoho v moderním světě má málo pochopení rozdílu mezi pojmy. osobnosti a individuality, často identifikace těchto dvou definic.

Vnitřní pohled

Ve skutečnosti je individualita vlastnictvím osobnosti, obdařuje ji jedinečnými a jedinečnými rysy a odlišuje ji od zbytku společenské hmoty. Je jasnější, že to může být reprezentováno takto: osoba je pohled na společnost na osobu, hodnocení jeho společenských vztahů a míru souladu s konkrétní strukturou společnosti; Individualita je subjektivní pohled na sebe, získaný soubor jasně vyjádřených vlastností a charakteristik, z nichž se následně utváří osobnost.

Jsem tak sama!

Individualita člověka je zobrazena v mnoha sférách lidského života, počínaje profesionální činností a dokončováním interakce s nejbližším prostředím. Právě díky "cihlám" individuality se každý z nás liší od miliard našich vlastních druhů a můžeme bezpečně říci, že celý vývoj lidské rasy, a tedy rozvoj civilizace, nastaly pouze proto, že příroda obdařila každého člověka s individuálními vlastnostmi, což umožňovalo jednotlivým představitelům společnosti vzájemně se doplňují, čímž spojují všechna spojení řetězu s jednou jednotkou.

Reflexe v očích

Člověk, jako osoba a individualita, se neustále vyvíjí od okamžiku narození. Bez tohoto vývoje by složitá organizace společnosti byla jednoduše nerealizovatelná. Nejzřetelněji se jednotlivé osobnostní rysy projevují v krizových situacích. Schopnost rychle přijímat správná rozhodnutí a převzít zodpovědnost za své činy a za činnost ostatních - to vše je ukazatelem jednotlivých rysů člověka a tyto rysy mohou mít pozitivní i negativní hodnocení v očích sociální skupiny, ke které patří. A dále závisí na tomto posouzení. osobního rozvoje obecně. Podíváme-li se do očí ostatních lidí a vidíme jejich reflexi, vyvozujeme určité závěry, na základě kterých a rozhodneme, na jakém směru budeme pokračovat. Celá psychologie závisí na postoji lidí kolem nás člověk jako člověk a individualita Osobnost osobnosti. Snažíme se přizpůsobit pravidlům hry, přijatých ve společnosti, a ne být na dně. Jasná individualita prakticky zaručuje osobnost úspěch ve všech sférách své činnosti, což je dobrým příkladem a podnětem pro rozvoj dalších členů společnosti.

Osobnost a osobnost v psychologii mají dostatečně rozmazané tváře a často hladce proudí jeden do druhého. Člověk je společenskou bytostí a je nemožné vytvářet určité kvality v sobě bez ohledu na společnost. Proto při práci s těmito dvěma stranami stejné medaile psychologové obvykle berou v úvahu všechny objektivní a subjektivní faktory, které ovlivňují reakce chování pacienta, stejně jako problémy spojené s jeho vztahem se sociálním prostředím a bezprostředním prostředím.