Pojem "sociální status" má několik definic, ale podstata se nemění. Jedná se o krok, který má člověk v týmu, nevyčerpatelný zdroj, který vám umožňuje ovlivňovat lidi a získávat ty nebo jiné výhody. Tým zaručuje sociální rozdělení členů společnosti podle několika statusů.

Co je sociální status?

Sociální status je sociální podmínka, kterou člověk obsazuje v týmu. Vypočítáno podle ukazatelů specifických pro konkrétní společnost: bohatství, národnost, věk. Tento stav je určen příležitostmi, vzděláním, schopností chovat se na veřejnosti. První takový koncept představil historik Henry Maine, ale samotné slovo se objevilo ve starém Římě. V průběhu let se objevily dvě definice:

 1. Právní postavení osoby nebo organizace.
 2. Postavení jednotlivce v týmu, které definuje jeho práva a povinnosti vůči ostatním.

Druhy společenského statusu

Každá osoba od narození nemá jedno společenské postavení osoby: student, dcera, vnučka, sestra, člen klubu. Takové hodnocení pomáhá lidem komunikovat, určuje odpovědnost za dodržování pravidel. Sociologové rozlišují tři typy společenských pozic:

 1. Narozen : pohlaví, rasa, národnost.
 2. Získané nebo dosažené : úroveň, kterou člověk přijal, za cenu jeho úsilí.
 3. Předepsané : místo v týmu obsazené, bez ohledu na touhu: věk, postavení v rodině.

K určení, do jaké sociální situace patří jednotlivec, byly vyvinuty následující prvky:

 • vlastnictví;
 • prosperita;
 • způsob existence;
 • vzdělávání;
 • původu.

Předepsaný sociální status

Osoba obdrží předepsané sociální postavení při narození, nelze ji geneticky změnit, s výjimkou pohlaví. To také zahrnuje rodinné vztahy - člověk zůstává svým synem, bratrem nebo strýcem po celý život. Získaný sociální status zahrnuje proměnlivé komponenty, toto je místo, které jednotlivec vezme do společnosti nebo do rodiny. Pojem "manžel" nebo "manželka" se týká rodinných vztahů, ale vstupuje do získaného postavení.

Vezmeme-li v úvahu všechna stávající ustanovení, každá osoba si určuje hlavní postavení, na které se sám vymezuje. Častěji se týká profesionální činnosti nebo společenského postavení. V takovém případě může vzniknout neslučitelnost, sociologové určují 2 takové případy:

 1. Pokud je osoba v jedné skupině na vysoké pozici a v jiné - mnohem nižší.
 2. Pokud pravomoci a přímé povinnosti jednoho postavení zasahují do jejich implementace v jiném.
typy sociálních statí

Dosažený sociální status

Dosažený sociální status je to, co člověk dosahuje prostřednictvím svých vlastních snah: zástupce, politik, profesor, výzkumný pracovník. To se týká nejen úspěchu, definice "bezdomovce" nebo "vagabond" také odkazuje na tento termín. Sociální status určuje chování člověka, schopnost mluvit, oblékat, komunikovat. Velmi často je pro jednotlivce obtížné kombinovat různé stavy, je těžké, aby dobrá matka zůstala známou obchodní ženou, povinnosti začínají konfliktovat a vy musíte udělat volbu, která není vždy snadná a příjemná, ale bez ní nemůžete udělat.

Téměř každý dosažený sociální status jednotlivce má rozdíly:

 • vojenská - náramek;
 • lékaři mají bílé róby;
 • zločinci mají tetování.

Jak jsou společenské postavení a sociální role spojeny?

Ve společnosti je společenský status a sociální role neoddělitelně spojeny. Sociální role je vzor chování, který odpovídá stavu, s přihlédnutím k požadavkům týmu. V 19. století požadoval vyšší svět přísné dodržování určité etikety, pokud člověk neudělal toto, ignoroval sociální roli, ale také ztratil svůj status ve společnosti. Je-li vedoucí rodiny povinen zajistit příbuzné, ale nemůže se s touto rolí vyrovnat, pak se přesune k jiné osobě v okruhu příbuzných.

Sociální stav a sociální zdraví

Sociologové nazývají sociální zdraví velmi důležitým aspektem - stavem organismu, který charakterizuje schopnost jedince kontaktu se společností. Vzniká v průběhu života, pod vlivem rodičů, soudruhů, spolužáků a kolegů, při určování společenského postavení osoby. Existují 2 nejdůležitější složky sociálního zdraví:

 1. Morálka: morální a etické vlastnosti a hodnoty pro osobní chování.
 2. Hodnoty v pracovních činnostech: principy hlavy, podřízené.

Jak zlepšit sociální status?

Mnoho lidí chce mít vyšší sociální status, což je přirozená touha člověka. Je možné změnit sociální postavení jednotlivce? Docela, ale tato práce není po dobu jednoho roku, což vyžaduje značné úsilí. Několik doporučení ohledně toho, co je zapotřebí k pozvednutí postavení ve společnosti:

 1. Zlepšit sebeúctu . Identifikujte negativní aspekty osobnosti, od vzhledu až po schopnost oblékat se a chovat se, pokuste se o správné úpravy.
 2. Věnujte pozornost fyzickému vývoji . Přihlaste se do sekce nebo na fitness, můžete si vybrat sport, oblíbený v kruzích, kde bych se chtěl otočit.
 3. Vytvořte plán pro rozvoj inteligence . Stanovit seznam muzeí, které by stály za návštěvu, knihy - číst, filmy - podívat se. Volba musí být provedena s přihlédnutím k chuti vybrané společnosti. Čím více člověk ví a ví, tím vyšší je jeho společenské postavení.
 4. Práce na formulaci hlasu a dikce . Nejlepší je konzultovat odborníka.
 5. Překonat sociální obavy . Uveďte nové známosti na schůzkách nebo večírcích, koncertech, zajímavých setkáních. Můžete začít s virtuální komunikací na správných fórech, což vám pomůže získat zkušenosti a vyhnout se chybám v reálném životě.