Není to snadné řídit auto, je to ještě těžší v letadle, ale největší potíže vznikají při pokusu o vedení týmu. Často se mohou setkat s vůdci, kteří nejsou vůdci, jejich pokyny se často provádějí ne příliš ochotně a důsledně. Ale existují lidé, kteří nezabývají vedoucí pozice, ale mají velký vliv na tým. O čem se vůdce projevuje nebo ne? Vědci se o tuto otázku již dlouho zajímají, ale moderní vědci najdou odpověď v situačním přístupu k teorii vedení, jehož smyslem je zvažovat holistický případ se všemi účastníky interakce spíše než jednotlivci.

Situační modely vedoucích pracovníků

Zpočátku se předpokládalo, že vůdce je osoba, která má jedinečnou sadu osobních vlastností, které mu umožňují být účinným vůdcem. Ale když se snažím popsat vlastnosti, které činí člověka vůdcem, ukázalo se, že je příliš mnoho z nich, nikdo by je nemohl sami spojit. To odhalilo nesoulad této teorie, nahradilo situační přístup k vedení, který upoutal pozornost nejen na vedoucího a podřízeného, ​​ale také na celkovou situaci. Formulace této teorie zahrnovala celou skupinu výzkumných pracovníků. Fiedler navrhl, že každý případ vyžaduje vlastní styl řízení. Ale v takovém případě by každý manažer musel být umístěn za nejpříznivějších podmínek pro něj, protože styl chování je nezměněn. Mitchell a House předpokládali, že hlava je zodpovědná za motivování zaměstnanců. V praxi tato teorie nebyla plně potvrzena.

Z modelů situačního vedení je nejoblíbenější teorie Hersey a Blanchard, která rozlišuje čtyři styly řízení:

  1. Směrnice - zaměřte se na tento úkol, ale ne na lidi. Styl se vyznačuje přísnou kontrolou, objednávkami a jasným nastavením cílů.
  2. Mentor - orientace a lidé a úkol. Pokyny a kontrola jejich implementace jsou také charakteristické, ale manažer vysvětluje jeho rozhodnutí a dává zaměstnanci příležitost vyjádřit své nápady .
  3. Podpora - vysoký důraz na lidi, ale ne na úkol. Ukáže se všemožná podpora zaměstnancům, kteří rozhodují co nejvíce.
  4. Delegování - nízké zaměření na lidi a úkol. Je charakterizován delegováním práv a povinností ostatním členům týmu.
  5. situační vedení
  6. Výběr způsobu řízení se provádí podle úrovně motivace a rozvoje personálu, které jsou také vytyčeny čtyřmi.
  7. Nemůže, ale chce - vysokou motivaci zaměstnanců, ale neuspokojivé znalosti a dovednosti.
  8. Nemůže a nechce - chybí potřebná úroveň znalostí, dovedností a motivace.
  9. Možná, ale nechce - dobré dovednosti a znalosti, ale nízkou úroveň motivace .
  10. Možná a chce - a úroveň dovedností a motivace je na vysoké úrovni.