Každá osoba ve svém životě každý den hraje určitou roli. Někteří považují za obtížné přejít z role přísného šéfa na roli jemné a pečující ženy.

Role chování je společenská funkce člověka. Toto je chování, které se očekává od jednotlivce. Je určen jeho postavením nebo postavením v struktuře mezilidských vztahů.

Koncepce chování rolí zahrnuje následující strukturu:

  1. Model chování rolí ze strany společnosti.
  2. Zastoupení osoby o svém chování.
  3. Skutečné lidské chování.

Zvažte základní modely hraní rolí.

Role chování osobnosti

Na světě je mnoho sociálních rolí. Někdy se člověk může setkat s obtížnou situací, ve které se jeho osobní činnost v jedné sociální roli zasahuje, způsobuje potíže při plnění dalších rolí. Jako člen skupiny je člověk vystaven silnému tlaku a okolnostem, v důsledku čehož se může vzdát svého pravého "já". Když nastane tato situace, dojde k konfliktu rolí uvnitř osoby.

Předpokládá se, že když se člověk potýká s tímto typem konfliktu, je vystavena psychickému stresu. To může vést k vzniku problémů emocionálního plánu, který se projevuje ve vzájemné interakci této osoby s ostatními, stejně jako při vzniku pochybností při rozhodování.

Chování rolí v organizaci

Každý stav osoby v práci poskytuje své vlastní role. V sestavě hraní rolí každá role představuje komunitu různých rolí, která se nepodobá jiným vztahům. Jednou z rolí šéfa je například role živitele rodiny. Tato role není stanovena žádným statutem v organizaci. Je neformální. Hlava, jako kdyby byl vedoucí rodiny, byl svěřen povinnostem, podle něhož se musí starat o jídlo svých rodinných příslušníků, tedy podřízených.

Role chování v rodině

Hlavním parametrem struktury rolí hrajícího chování v rodině je, jaký charakter převládá v systému vedení. To určuje vztah moci a podřízenost. Aby se předešlo konfliktním situacím v rodině, chování každého člena Chování rolí v organizaci Rodina musí dodržovat následující podmínky:

Úlohy, které tvoří celý systém, by se neměly navzájem odporovat. Plnění určité role každého člověka v rodině musí uspokojovat potřeby všech svých členů. Přijaté role jsou povinny odpovídat osobním schopnostem každého člověka. Nesmí existovat konflikty rolí.

Stojí za zmínku, že každá osoba by měla mít více než jednu roli po dlouhou dobu. Potřebuje psychologické změny, rozmanitost.