Každý ví, že rodina je důležitou jednotkou šťastné společnosti. Psychologie rodinných vztahů je věda, která studuje fenomén rodiny, její funkce a rozvíjí testy na diagnostiku úrovně rozvoje vztahů v rodině.

Testy rodinných vztahů

Pomocí diagnostických testů je člověk schopen získat informace, které potřebuje, které hodnotí vztah mezi manželi. Psychologické testy rodinných vztahů odhalují zvláštnosti v komunikaci, v osobních vlastnostech obou manželů, jejich společných zájmech a metodách volného rodinného času.

Dáváme stručný popis dotazníků zaměřených na diagnostiku vztahů v rodině.

  1. Rodinný vztah je hlavní rodinnou pohodou. Diagnostika rodinných vztahů pomáhá každému z manželů poskytnout osobní pohodlí a Novikovův test (publikovaný v roce 1994) je zaměřen na určení úrovně otevřenosti, vzájemné důvěry partnerů, míry sympatií, povahy rozdělení rolí v rodině.
  2. Test "Rodinná komunikace" je schopen určit úroveň komunikace, důvěru mezi manželi, jejich podobnost v postojích, snadnost komunikace a stupeň vzájemného porozumění.
  3. Projektivní dotazník "Rodinný sociogram" diagnostikuje komunikativní povahu rodinných vztahů.
  4. "Distribuce rolí v rodině" je zaměřena na určení úrovně realizace konkrétní role manželkou a ženou: hosteska (majitelka) domova, psychoterapeut, osoba zodpovědná za materiální blaho rodiny nebo za výchovu dětí, organizátor zábavy.
  5. Test rodinného vztahu "Postoje v rodinných vztazích" definuje názory jednotlivce v závislosti na deseti oblastech života, které mají velký vliv na interakci rodiny.
  6. Diagnostika "Zábava - zájmy" určuje vztah zájmů obou manželů a míru jejich souhlasu ve volném čase.
  7. Testy založené na studiu psychologických základů rodinných vztahů určují úroveň spokojenosti každého z nich testy rodinných vztahů rodinných příslušníků podle manželství. Toto testování je použitelné pouze v poradní praxi ve formě individuálního úkolu.
  8. Diagnostický dotazník "Interakce manželů, povaha jejich vztahu během konfliktních situací" může poskytnout řadu charakteristik podle určitých parametrů. Určuje úroveň konfliktu v rodinných vztazích.

K určení úrovně pohody v rodinných vztazích je třeba použít několik různých diagnostických metod.