modlitba za narození dítěte Někdy manželský pár po dlouhou dobu nemůže si představit takové uvítací dítě. Manžel a manželka se nemohou cítit jako plnohodnotná rodina, i přes vynikající vztahy mezi sebou. Četné lékařské konzultace nevedou k dlouho očekávanému výsledku a pár se dostane do zoufalství.

V takové situaci se zdá, že jen Nejvyšší je schopen pomoci. V zoufalství k Bohu, dokonce i ti lidé, kteří obvykle navštěvují církev velmi zřídka. Dokonce i ti nejbohatší a prosperující lidé se vrhli na stěny chrámu a požádali o pomoc.

Hlavním úkolem při oslovení Boha je být upřímný a upřímný vůči sobě, ne žádat o splnění žádostí o žoldnéřské motivy a také za to, aby ubližoval jinému. Než se obrátíte k Pánu, musíte navštívit chrám a přiznat se, pokání všech svých hříchů, protože bezdětnost může být trestem hříchů bouřlivého mládí.

Žádost o dítěti je dána na svatou Pannu, Matku svatou v Moskvě a Petrohradě Xenia, sv. Joachima a Annu, stejně jako prorok Zachariáš a Elisabeth, kteří se mohli naučit radost z rodičovství až ve velmi starém věku. Slova modlitby by měla být jednoduchá a jasná a měla by být čtena denně, nejlépe ve stejnou denní dobu, například před spaním.

V tomto článku vám nabízíme texty nejpopulárnějších modliteb souvisejících s koncepcí dítěte a bezpečným doručením.

Modlitba za narození dítěte Panny Marie

modlitba za narození dítěte 1

Ó, Nejsvětější Panna, Matka Pána Nejvyššího, bezstarostného přímluvce všech, kteří k vám přicházejí s vírou! Prizri z vrcholu své nebeské velikosti na mě je neslušný a drží se vaší ikony! Brzy slyšte pokornou modlitbu k hříšnému muži a přiveďte ho k Synovi; prosil ho, nechal mou temnou duši osvítit božskou milost svého vlastního světla a očistil mysl z myšlenek marné, upokojil moje utrpení srdce a uzdravoval své rány, uvědomil si dobré skutky a posílil svou práci ze strachu, odpustil jsem všemu zlu, které jsem udělal, Kéž zachrání věčné mučení a nezbavuje Nebeského království.

Ach, Panně! Požehnalo jsi, že jsi Tvé jméno ve tvém Tvém Gruzínci, přikázal jsi všem, aby k tobě proudil vírou, nesnášel ztrátu smutku a nedovolil mě zahynout v propasti svých hříchů. Na tebe podle Boha, veškeré mé naděje a naděje na spásu a na Vaši ochranu a přímluvu, svěřuji se navždy. Chválím a děkuji Pánu, že mi poslal štěstí manželského stavu. Modlím se k tobě, Matce Páně a Bohu a mému Spasiteli, a posílám mně a vaší manželce moje milované dítě přes modlitby vaší Matky. Nech mi dává plod mojí lůně. Nechť je uspokojen svou vůlí, pro Jeho slávu. Změni smutek mé duše na radost z počátku v mém lůně. Chválím a děkuji vám Matce mého Pána za všechny dny mého života. Amen.

Modlitba za narození dítěte do Moskvy sv. Matrony

Matronuška je pohřben na Danilovském hřbitově Pokrovského kláštera, kde jsou stále zachovány jeho památky. Ženy z celého světa přijíždějí do Moskvy, aby oslovily tohoto svatého, protože síla modlitby k Matroně Moskvy opravdu má velkou moc. Existují opravdové případy, kdy se zoufalé páry stanou rodiči po dlouhých letech bezdětného života brzy po návštěvě Pokrovského kláštera. Podle zvyku musí památky Matronu jít třikrát.

dětská modlitba 2

Přinášíme vaší pozornosti modlitbu za narození dítěte adresované Matronovi:

Blahoslavená matka Matron, duše v nebi před trůnem Božím přichází, odpočívá na zemi na této zemi, dává ti s vyšší milostí a vyčerpává různé zázraky! A nyní, s vaším milým okem, hříšníky, v nemocích, utrpeních, pokušeních démonů, budete čekat své dny, zoufáte nás zoufale, uzdravíte naše zuřivé neštěstí, od Boha, v našich hříších, posíláte nás, vysvobozujte nás od mnoha okolností a bolestí, Ježíš Kristus odpusť nám všechny naše hříchy, hříchy a neprávosti, a my z našeho mládí až do tohoto dne a času jsme zhřešili, dostali jsme od vašich modliteb velké milosrdenství, oslavujeme ve trojici jednoho Boha - Otce a Syna a Ducha svatého, navždy , Amen.

Ženy, které se úspěšně podařilo otěhotnět během celého období očekávání dítěte, sní o tom snadné a bezpečné dodání. V tomto případě také modlitba vyslovená před narozením dítěte pomůže věřícím.

Modlitba za bezpečné narození dítěte u Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš Kristus, náš Bůh, od věčného Otce, který se narodil Synovi před věkem, av posledních dnech z laskavosti a pomoci Ducha svatého jsem se z Nanebevzetí narodil jako dítě a položím ho v jesli, Pane, na počátku jsem stvořil člověka a ženu jemuž dal jim přikázání, vyrostl, rozmnožil se a naplnil zemi, milosrdejte nad velikostí služebníka svého služebníka tvého, kterýž se připravuje

modlitba za narození dítěte 3
abyste porodili podle svého přikázání. Odpusťte svobodným a nedobrovolným hříchům, dávájte jí milost její sílu bezpečně vyřešit vaše břemeno, držte to a dítě v dobrém zdraví a dobru, chráňte Thyimových andělů a zachraňujte zlé činy od nepřátelských akcí a zlí věcí. Amen.

Po narození dítěte by novomanželka v první den měla číst modlitbu zaměřenou na zdraví novorozence.

Modlitba po porodu

Pane Bože, Všemohoucí, uzdravuje veškerou nemoc a veškerou nemoc! Sami a tímto otrokem, který se dnes narodil, ho uzdravuje a zvedá z postele, na níž spočívá, protože podle slov proroka Dávida jsme byli před tebou zavázáni v nepravosti a všichni v nečistotě. Zachraňte ji a toto dítě se narodila. Zakryjte ji pod úkrytem Tvých křídel od dnešního dne až po její konec, na žádost Panny Panny Marie od Boha a všech svatých, neboť jste požehnaní na věky věků. Amen.