Často se jedná o organizaci pracovní doby, která určuje produktivitu vaší práce. Pokud nemáte čas, pravděpodobně není problém, že pracujete pomalu, ale nastavujete priority nesprávně.

Zásady pracovní doby

Za prvé, správné uspořádání času je schopnost rozlišit naléhavé záležitosti od těch, které nejsou naléhavé, a důležité od nedůležitých věcí. Na základě těchto čtyř kritérií musí být vybudován pracovní den. Nejlepší možností je tato:

  1. Nejprve je třeba vyplnit všechny naléhavé a důležité věci, něco, co nečeká včas.
  2. Za druhé, položte všechny věci, které jsou naléhavé, ale nejsou důležité. Dokonce i přes to, že v hierarchii důležitosti jsou v nízké pozici, pokud je kategorizujete jako naléhavou, pak je třeba s nimi i co nejrychleji dostat.
  3. Na třetím místě - důležité, ale ne naléhavé záležitosti. Neměly by být ponechány na samém konci pracovního dne, protože v tomto okamžiku je zpravidla pozornost již oslabená a existuje vysoká pravděpodobnost, že se učiní chyba.
  4. Na posledním, čtvrtém místě - nedůležitých a naléhavých záležitostech. Typicky se jedná o všechny druhy aplikované práce: rozebírání papíru, rozšiřování složky atd. Mohou být provedeny na konci pracovního dne, kdy zbývá pracovat.

Mimochodem, uspořádání osobního času může stavět na stejných principech - takže budete vždycky držet krok s každým naléhavým a nezaostávat na drobnosti.

Prostorová organizace

Uspořádání času a prostoru je důležitým faktorem pro efektivní práci. Než začnete pracovat, ujistěte se, že máte volný prostor a přístup ke všem dokumentům a kancelářským potřebám, které potřebujete k práci. Ušetříte čas, pokud jej neztratíte při hledání správných položek pro daný den. Je mnohem efektivnější dát tyto otázky 5 minut na začátku dne.