v jakých dnech křtil děti Krátce po narození dítěte se mladí rodiče potýkají s otázkou, kdy křtít dítě a zda by mělo být provedeno. Většina rodin je dnes nakloněna držet tento rituál během prvního roku života dítěte, ale někteří maminky a tatíčky dávají přednost počkat, až dítě vyroste, aby si mohli vybrat, jakou víru vyznávají.

Pokud se však mladí rodiče rozhodli křtít své dítě v pravoslavné církvi, musí si zvolit chrám, svátosti , kmotru a otce a také přiřadit přesné datum křtění. Během přípravy na obřad někteří lidé mají otázku, na které dny je možné křtít dítě a zda je to zakázáno během Pěsti. V tomto článku se budeme snažit přijít na to.

Jaké dny jsou v kostele křtít děti?

Stojí za zmínku, že církev umožňuje provádět svátost křtu naprosto každý den, včetně všedního dne nebo víkendu, půstu nebo svátku. Kněží tuto otázku neomezují, protože Bůh je vždy šťastný, že dává duchovnímu životu jakékoli osoby.

Mezitím v každém chrámu jsou hodiny práce a pravidla, takže při přípravě na svátost musí mladí rodiče s knězem upřesnit, v jakých dnech jsou děti v tomto kostele pokřtěny.

v jakých dnech můžete křtít dítě V jakém věku můžete křtít dítě?

Dítě můžete křtít v jakémkoli věku poté, co má osm dní, a to ani v tomto případě neplatí. Mezitím je matka novorozeného dítěte považována za "nečistou" až do skončení poporodního výdeje, takže nemůže vstoupit do církve do 40 dnů po objevení drobky do světla, což znamená, že se nemůže zúčastnit křtiny.

Ve většině případů se obřad křtu provádí 40. den po narození dítěte nebo později. Pokud je dítě nemocné nebo velmi slabé, je možné ho křtít dříve, včetně doma nebo v nemocnici.