Velká část lidstva denně vstupuje do komunikačních kontaktů s ostatními lidmi. Potřeba komunikace nastává u každého, může někdo mluvit celé hodiny a někdo potřebuje jen několikrát denně. Lidé vždy chtějí komunikovat.

Zvažte, jak vzniká taková lidská potřeba a jaká je její klasifikace.

Lidská potřeba komunikace je jednou z hlavních sociogenních potřeb. Vzniká, když se zkušenosti hromadí ve vzájemné interakci s jinými osobnostmi. Je založen na potřebě emocionálních kontaktů, jejich hledání a určité technice pro splnění dané potřeby. Vyjadřuje se v přání jednotlivce, aby patřil ke skupině, stal se jeho členem, komunikoval s ním, pomáhal jeho pomoci a získal od něj, je-li to nutné. Vytvoření potřeby komunikace nastává v přání účastnit se s jinými lidmi v jakékoli společné akci. Motivuje, pomáhá podporovat a řídí každou činnost každého člověka ve směru komunikace s ostatními lidmi.

U dětí není komunikace jako společenská potřeba vrozená kvalita, ale je založena na pozadí aktivní aktivity dospělých a často se projevuje o 2 měsíce. Dospívající věří, že mají nejen takovou potřebu, ale v tomto ohledu mohou komunikovat, jak jen chtějí. Existují případy, kdy projevují příznaky protestů dospělým, když se snaží, aby nějak omezili potřebu komunikace.

Pokud mluvíme o tom, že dospělí potřebují komunikovat, komunikují mnohem méně, než chtějí, a často se vrhnou do negativních rovin. Abychom porozuměli původu vytváření komunikačních potřeb, zvažte typy komunikačních potřeb.

  1. Nadvláda. Člověk se snaží vyvíjet určitý vliv na zájmy, chování, myšlení jiného člověka.
  2. Prestige. Někteří lidé v komunikaci se snaží vidět uznání jejich schopností, obdivuhodnosti od partnera.
  3. Bezpečnost Aby zmírnila napětí, pocity strachu, lidé začali hledat partnera, někdy dokonce i tvář cizince.
  4. Individualita. Potřeba komunikace s cílem ukázat ostatním, co člověk dosáhl, jak je jeho původní typy komunikačních potřeb osobnost.
  5. Ochrana. Pokud má osoba touhu projevit obavy vůči druhým, usiluje o uspokojení této touhy v komunikaci.
  6. Poznání Potřeba komunikace v případě, že se mluvčí snaží něco nového naučit, něco, co mu jeho partner může říct.

Potřeba komunikace je v každém člověku, ale některé nejsou tak jasné, jak to ostatní ukazují. Stojí za to pamatovat, jestli má člověk touhu něco říct, musíte poslouchat a nechat ho mluvit.