Ne vždy člověk je viníkem svých vlastních komplexů. Zpravidla se tyto problémy dostáváme v dětství, získáváme je s naší výchovou. Mladí nezkušení rodiče samozřejmě nechtějí tak učinit a neuvědomují si mnoho, rozvíjejí v jejich dětech různé komplexy. Vzdělávací opatření založená na zastrašování dítěte, trestání, do určité míry ponižování v budoucnu nepřinášejí člověku nic dobrého. Pouze se zbavit vnitřních onemocnění se zvýší. Jak se zbavit dětských komplexů a proč je třeba udělat - odpověď na tuto otázku je důležitá pro každého z nás.

Odstraňujeme vše zbytečné

Co jsou to lidské komplexy? Především je to rámec, omezení, která ukládáme. Často se jedná o imaginární, dalekosáhlé vlastnosti a rysy vzhledu a charakteru, které omezují chování člověka a zasahují do jeho sebevědomí. Svoboda je skvělý dar, na kterém jsou naše komplexy v každém možném způsobem. Chcete být svobodným člověkem - zbavte se komplexů. Jak to udělat? - Zjistíme a projdeme nejběžnější z nich.

Jak se zbavit komplexu méněcennosti?

Pocit vlastní inferiority, nadřazenosti nad ostatními lidmi - komplex inferiority negativně ovlivňuje emocionální, psychickou pohodu a chování člověka. Abyste se ho zbavili, musíte pochopit jeho příčinu. Mohou to být způsobeny diskriminací od ostatních, duševními zraněními, jejich vlastními chybami a neúspěchy. Pokud je tento problém obtížně srozumitelný sami, pak stojí za to, že se uchýlíte k pomoci specialisty a navštěvujete několik psychoterapeutických zasedání.

Pokud vás znepokojuje chování lidí ve vztahu k vám, chránit se před komunikací s nimi, být vyšší než oni. Oceníte se zvenčí, napište na kus papíru to, co považujete za své zásluhy, uveďte své vítězství a dobré skutky. V dalším sloupci analyzujte své nedostatky, slabosti - něco, na co byste se chtěli zbavit. A pak začněte pracovat na sobě. Vždy začněte analýzou problému a situace, ve které se nacházíte. Poté uvidíte cíle a úkoly potřebné k vyřešení problému.

Jak se zbavit oběti?

Nejdřív se rozhodněte, možná se jen chcete stavět jako oběť, neustále ve stavu utrpení a soucit a soucit s druhými? Pokud je odpověď negativní, můžete se snadno zbavit komplexu oběti. Pokud v minulosti došlo k nějaké tragédii, ale vy jste ji mohli zažít, rozšiřte své křídla a konečně pochopte, že všechno je za sebou, žít a raději každý den. Co nás nezabije, činí nás silnější, nezapomeňte na to.

Jak se zbavit komplexu viny?

Komplex viny je nevyhnutelně spojen se vznikem pocitu odpovědnosti vůči druhým. V podstatě to není nic jiného než emoční zhoršení svědomí. Člověk udělal chybu, zatímco on ignoroval stopy svého svědomí, a proto je nyní trýzněn pocit viny, který ve své moci někdy překonává mnohokrát nejhorší trest. Jak se zbavit komplexu viny, pomůže vám vaše pokání a vysvětlení s osobou, kterou jste ublížili. Nikdy není pozdě požádat o odpuštění, pokud je to upřímné.

Jak se zbavit komplexu plnosti?

Pokud svázáváte svou váhu, máte dvě možnosti řešení tohoto problému: nejdříve můžete jen zhubnout. Přestaňte litovat pro sebe, rozhodněte se změnit sebe a svůj život. Akt, protože to nikdo nedělá za vás. Vytvořte si cestu kolem zrcadla, chtěli jste na chvíli zůstat a obdivovat se. Nebo přijměte sebe sama jako vy - to je druhá možnost. Najděte v sobě to, na co můžete být pyšní, zdůrazněte svou důstojnost a snažte se skrýt chyby postavy pomocí kompetentně vybraných oděvů.

Psychologie v otázce, jak se zbavit komplexů, má jeden rys. Když se vám zdá, že o vás myslí špatně, jste uráženi, podceňováni, kritizováni - to znamená něco úplně jiného. V takovém případě si sám sebe urážkujete a kritizujete. jak se zbavit komplexu méněcennosti Jediná osoba, která vám může ublížit, je sama. Pokud vám bylo řečeno, že máte zelené vlasy, když jste bolestná bruneta nebo oslňující blondýnka, jste uraženi? Berete to vážně? "Samozřejmě že ne." Protože víte, že vaše vlasy mají úplně jinou barvu a člověk se zdá být buď vtipný, nebo velmi neadekvátní. A pokud jste nazýváni blázenem nebo hloupým člověkem? Budete se urážet pouze tehdy, pokud si sám sebe považujete za blázna nebo blázna.

Teď vás někdo urazí?