Při rozhodování, formulovat názor, se osoba řídí vlastními morálními principy, založenými na znalostech získaných po celý život. Hnací silou tohoto principu je morální vůle. Pro každou osobu má svou vlastní míru implementace. Takže někdo chápe, že je nemožné zabít lidi a pro někoho není možné zabít nejen člověka, ale také jakékoliv zvíře. Stojí za zmínku, že tato forma morálních prohlášení, principy morálky, může mít stejnou podobu a musí se opakovat z generace na generaci.

Vysoké morální zásady

Nebude nadbytečné poznamenat, že hlavní věc není znalost základních morálních zásad člověka, ale jejich aktivní uplatnění v životě. Počínaje jejich formací v dětství se musí rozvíjet do opatrnosti, dobročinnosti apod. Základem jejich formování je vůle, emoční koule, intelektu .

V případě, že osoba vědomě identifikuje určité principy pro sebe, je určen morální orientací. A skutečnost, že jí bude věrná, závisí na jejích principech.

Pokud mluvíme o vysokých morálních zásadách, pak je možné je podmíněně rozdělit do tří kategorií:

  1. "Můžete." Vnitřní přesvědčení jednotlivce plně vyhovují pravidlům, zákonům veřejnosti. Takové principy navíc nemohou nikomu ublížit.
  2. "Je to nezbytné." Chcete-li zachránit utopenou osobu, vzít vak od zloděje a dát ji majiteli - všechny tyto činy charakterizují morální vlastnosti vlastní osoby a povzbuzují ji, aby jednal určitým způsobem, i když to může být v rozporu s jejími vnitřními postoji. Jinak může být potrestána nebo takové nečinění může způsobit mnoho škod.
  3. "To je nemožné." Tyto zásady společnosti odsoudí, navíc mohou znamenat správní nebo trestní odpovědnost.

Morální principy a naopak lidské kvality se vytvářejí v celé životní cestě v interakci s jinými lidmi, společností.

Osoba s vysokými morálními principy se pokouší zjistit, co je smysl života, jaká je jeho hodnota, jaká by měla být jeho morální orientace a co je štěstí .

Zároveň se při každé akci, skutku, může každý takový princip rozvinout z úplně jiné, někdy neznámé strany. Koneckonců, morálka skutečně nevystupuje teoreticky, ale prakticky ve své funkčnosti.

Morální principy komunikace

Patří sem:

  1. Vědomé opuštění osobních zájmů v zájmu zájmů jiných lidí.
  2. Odmítnutí hedonismu, životních potěšení, potěšení ve prospěch dosažení ideálního stanoviska před ním.
  3. Řešení sociálních problémů složité a překonání extrémních situací.
  4. Zodpovědnost za péči o druhé.
  5. Budování vztahů s ostatními z hlediska laskavosti a dobrého.

Nedostatek morálních zásad

Vědci z Kalifornské univerzity nedávno prokázali, že splňují požadavky vysoké morální zásady morální principy naznačují, že tito jedinci jsou méně náchylní na stresující útoky každodenního života, to znamená, že svědčí o jejich zvýšené odolnosti vůči různým nemocem, infekcím

.

Ten, kdo se neobtěžuje rozvíjet se osobně, kdo je nemorální, dříve či později, ale začne trpět svou vlastní podřadností. Uvnitř takové osoby je pocit nesouladu se svým vlastním "já". Toto navíc vyvolává vznik duševního stresu, který vyvolává vznik různých somatických onemocnění.