Poté, co naši krajané měli možnost cestovat po celém světě a hranice se otevřely pro zahraniční hosty, manželství mezi zástupci různých národností se stává stále oblíbenější.

Statistika mezioborových sňatků ukazuje, že ženy do nich vstupují alespoň dvakrát častěji než muži, a že jejich počet se neustále zvyšuje. Navzdory této skutečnosti je postoj k interetnickému manželství spíše ostražitý, způsobuje mnoho strachů a dokonce odsouzení od okolních. Snažme se zjistit, zda jsou možné šťastné manželství s cizinci a seznámit se s hlavními rysy jejich registrace.

Charakteristiky mezioborových sňatků

Hlavním rysem je, že manželství různých národností je v první řadě spojení dvou zcela odlišných kultur. Tito lidé byli vychováni v zcela odlišných podmínkách, mají různé návyky, názory na život a postoj k důležitým aspektům. Například není to tak těžké najít společný jazyk se zástupci evropské kultury, ale zástupci východního, jižního a severního národa se to radikálně odlišují. A někteří starobylé národnosti zpočátku vychovávají děti k jejich vlastnímu druhu.

Při vstupu do mezinárodního manželství si pamatujte, že budete muset čelit zcela jinému světu, ne vždy pohostinnému. Vaše rodina nemusí mít stejné názory na hospodaření, výchovu dětí, vztah k příbuzným, dovolené atd. Buďte proto připraveni na různé překvapení a neustálé kompromisy: trpělivost, porozumění a láska pomohou vyrovnat jakýkoli konflikt. Pokud manželé žijí v různých zemích, pak s největší pravděpodobností bude registrace manželství s cizincem nutně znamenat přemístění jednoho z nich. A pak bude muset čelit zdlouhavému zápisu občanství, úplně jiným životním podmínkám, jiné mentalitě a dokonce překonání jazykové bariéry.

Jak uspořádat sňatek s cizincem?

Je žádoucí zaregistrovat manželství s cizincem v zemi, v níž budete následovat, protože manželství vykonané podle zákonů jednoho státu není vždy uznáno v jiném.

Chcete-li zjistit, jak si vzít cizince, aby nezpůsobil pochybnosti v žádné zemi světa, pečlivě si přečtěte právní předpisy a shromažďujte všechny potřebné dokumenty. Vezměte prosím na vědomí, že musí být přeloženy do jazyka země, v níž hodláte manželství zaregistrovat a legalizovat. Seznam požadovaných dokumentů se v různých zemích liší, ale určitě budete potřebovat cestovní pas, rodný list, osvědčení o registraci pobytu a osvědčení o rozvodu, pokud jste byli v minulosti.

Buďte velmi opatrní, pokud se chystáte zaregistrovat manželství v zahraničí, zejména v zemích s obtížemi manželství různých národností imigrační právo. Získejte je dokonce i turistické vízum. Jedna žena je obtížná. Kromě toho, jestliže půjdete na dovolenou, a pak se najednou oženit, pak komplikuje postup pro získání občanství a zbavit se řady výhod. Abyste se dostali na své území, musíte se přísně řídit všemi pravidly a nejlépe na takzvaném nevidomém víze, který je formálně na oficiální žádost ženícha.

Takže mezi etnické manželství je tento jev nejednoznačný. Není však pochyb o tom, že harmonie v rodině vůbec nezávisí na národnosti manželů, ale na upřímnosti a teplo ve vztazích, vzájemném respektu, důvěře a ostatních nedílných součástech dospělých vztahů.