Beckova deprese byla navržena americkým psychoterapeutem Aaronem Temkinem Beckem v roce 1961. Vyvinula se na základě klinických pozorování pacientů s výraznými příznaky deprese a vyšetření stížností, které pacienti často provádějí.

Po důkladné studii literatury, která obsahovala příznaky a popisy deprese, americký psychoterapeut vyvinul měřítko pro hodnocení Beckovy deprese, předložila dotazník obsahující 21 kategorií stížností a symptomů deprese. Každá kategorie obsahuje 4 až 5 tvrzení odpovídající různým specifickým projevům deprese.

Zpočátku by dotazník mohl použít pouze kvalifikovaný odborník (psycholog, sociolog nebo psychoterapeut). Musel nahlas číst z každé kategorie, po níž pacient zvolil prohlášení, které podle jeho názoru odpovídá současnému stavu pacienta. Podle odpovědí poskytnutých pacientem na konci zasedání odborník určil úroveň deprese na stupnici Beck, po které byla kopii dotazníku vydána pacientovi za účelem sledování zlepšení nebo zhoršení jeho stavu.

V průběhu času se proces testování značně zjednodušil. V současné době je stanovení úrovně deprese v měřítku Beck velmi jednoduché. Dotazník je vydán pacientovi a nezávisle vyplňuje všechny položky. Poté může sám přezkoumat výsledky testu, vyvodit příslušné závěry a vyhledat pomoc specialisty.

Výpočet ukazatelů stupnice Bek beznaděje může být následující: každý bod stupnice má odhad od 0 do 3 v závislosti na závažnosti příznaků. Součet všech bodů je od 0 do 62, záleží také na úrovni depresivního stavu pacienta. Výsledky testu Beckovy stupnice jsou rozčleněny takto:

  • 0-9 - bez deprese;
  • 10-15 - mírná deprese;
  • Beck měřítko
  • 16-19 - mírná deprese;
  • 20-29 - těžká deprese;
  • 30-63 - těžká deprese;

Deprese v měřítku Beck má také dvě podskupiny:

  • kognitivně-afektivní subscale (CA);
  • podskupinové somatické projevy deprese (SP).

Beck Depression Rating Scale se účinně používá dnes. Tato technika se stala opravdu skvělým objevem. Umožňuje nejen posoudit úroveň deprese, ale také zvolit nejúčinnější léčbu.