Každý ví, že lidský život a pracovní tok v určitém časovém období. Práce je veřejná, užitečná činnost, která je nejrozmanitější. Ale práce by v žádném případě neměla trvat téměř celý život. Proto byly vytvořeny druhy nákladů na pracovní dobu.

Pracovní doba v pracovním právu nebo v jeho základu se nazývá část kalendářního času. Zaměstnanec, který dodržuje pravidla, je povinen vykonávat své povinnosti v organizaci nebo v jiném podniku, kde existují vnitřní pravidla pracovního plánu.

Co měří čas v práci?

Pracovní doba zaměstnanců, její doba trvání je stanovena státem. Tentokrát závisí na tom, kolik je daný stav vyvíjen. Jeho ekonomické a politické faktory také ovlivňují druhy pracovní doby.

Pracovní čas se měří - den, pracovní doba a pracovní týden.

Typy pracovního času spadají do kategorií:

 1. Normální pracovní doba zaměstnanců nepřesahuje 40 hodin týdně. Normální doba trvání - nejběžnější typ práce. Pracovníci pracující v nebezpečných podnicích mají pracovní týden nejvýše 36 hodin.
 2. Omezená doba trvání je stanovena pro osoby mladší 18 let. Pro ty, kteří studují v průmyslu. Pro učitele a zaměstnance ve vzdělávacích institucích Pro osoby se zdravotním postižením, které mají 1 a 2 skupiny zdravotně postižených osob, které mají lékařský certifikát, který jim umožňuje vykonávat pracovní činnost. Ženy, které pracují na venkově. Také zkrácení času při práci v noci.
 3. Různé možnosti na částečný úvazek jsou nastaveny pro:
  • lidé, kteří uzavřou smlouvu se zaměstnavatelem a jejich platba, závisí na vývoji;
  • těhotné ženy (na vyžádání);
  • ženy s dětmi mladšími 14 let (děti do 16 let s postižením);
  • zaměstnanci, kteří pečují o nemocné (jejich rodinné příslušníky nebo o nemocnou osobu na základě smlouvy).
 4. Druhy pracovní doby pro zaměstnance stanovený kratší pracovní den neomezuje jeho pracovní práva. Dává mu svátky a víkendy. Roční plná dovolená a doba snížené pracovní činnosti jsou plně zahrnuty do délky služby.

Pracovní posun je stanoven institucí během plánu práce na směny. Zohlední se doba trvání a střídání režimu práce. V podnicích, kde je na pracovišti dlouhodobě vyžadována přítomnost pracovníků, organizujte práci na směny. Pro tento režim provozu není možné sledovat dobu denního pracovní doby. Administrace shrnuje a vstupuje. Další správa instituce uplatňuje pružný pracovní plán, který znamená nalezení pracovníků na pracovišti v době vhodném pro zaměstnance (počátek a konec pracovního dne). Vyčerpané hodiny jsou přísně zaznamenány v účetním období (týdny, pracovní den, měsíc atd.).

Jak měřit pracovní den?

Pracovním dnem je doba zaměstnance, který pracuje během dne, ale má jednu hodinu přestávku na oběd. Zařízení pro stravování koncepce a typy pracovní doby Přerušení lze uzavřít úplně nebo v částech (například velká pošta).

Zaměstnanec během pracovního dne, jeho pracovní směna, je povinen zůstat na pracovišti a vykonávat povinnosti podle kolektivní nebo pracovní smlouvy.

Pracovní týden je obvykle pět dní a dva dny volna - nejběžnější forma. Délka denního pětidenního pracovního týdne je stanovena podle plánu pracovních smluv nebo pracovních předpisů.