V anglicky mluvícím světě je obvyklé odkazovat se na ženu, zejména pokud patří k vyšším vrstvám společnosti. V obvyklém smyslu toho, kdo je taková dáma, je to o ženě, když se objeví, lidé kolem ní okamžitě přitahují pozornost k ní: muži se zvedají, stávají se neobvyklou a galantní a ženy berou na vědomí každé slovo a gesto, snaží se uniknout jedinému detailu.

Způsoby skutečné slečny

Dospělá žena, která vyrostla v jednoduché rodině, není snadné se stát dáma protože takové dívky jsou vychovávány z dětství. Naučí se chodit a mluvit správně, udržet se ve společnosti, dodržovat etikety, stejně jako morální a etické normy. Ve vzhledu ženy, ve svém držení těla, otáčející hlavou a hledáním, lze určitě říci, zda je paní nebo ne. Co se týče vzhledu, pak se taková žena nemusí oblékat podle nejnovějších móde. Styl oblečení je spíše klasický a zdrženlivý, oblečení je kvalitní a kvalitní, čisté a čisté.

Mezi osobní vlastnosti dámy lze identifikovat:

  1. Přesnost Nikdy netrvá déle než pár minut a rozhodně se omlouvá za zpoždění.
  2. Klidnost a rovnováha. Dáma jí nikdy nedovolí, aby se z ní dostala, naham nebo se k němu nechtěla. V její slovní zásobě neexistují přísloví slova, ale je schopna jasně a jasně předat její myšlenku k partnerovi bez nich.
  3. Ctnost. Možná je to první věc, která rozlišuje skutečnou lady.
  4. Takt, zdvořilost a skromnost.
  5. Nedostatečná mrzutost a zatracení, ale zároveň se taková žena nikdy nedostane do pohrdání a arogance.

To jsou způsoby, které rozlišují pravou dámu. Samozřejmě, že v moderním světě není mnoho lidí, protože dnes je častější přecházet hlavy, předvádět bohatství a chlubit se vlastními úspěchy, někdy nehodnými.

Chování skutečné paní

Chování této dámy je vzorem. Mluví tiše, nechtěla přitahovat pozornost, ale vyvolává opačný účinek: všichni se snaží poslouchat její slova, jako by spadali pod magii jejího kouzla, která se skládá ze stovek různých nuancí - ohleduplné a přátelské zacházení se všemi, šlechta, laskavost, upřímnost a upřímnost.

Paní nikdy neodchází pravidla chování ve společnosti. Šikovně přijímá hosty a může s někým komunikovat, ať už je to sám král nebo prostý pracovník. Nikdy nevezme člověka do neohrabaného postavení, nebude urážet a nebude hanobit, odmítá pověst o někom.