Většina uživatelů jednoduše pracuje s termíny, ne opravdu přemýšlí o jejich významu. Dokonce i skutečnost, že jedno slovo je používáno v různých kontextech, už není překvapující, ačkoli by se tomuto aspektu mělo věnovat pozornost. Jaké je rozhraní - interakce mezi lidmi a technologiemi, která se v našich dnech projevuje v mnoha oblastech.

Rozhraní - co je to?

Často toto slovo bliká v terminologii počítače, ačkoli častým návštěvníkem a v zcela odlišném kontextu. V inženýrské psychologii je termín vysvětlen jako různé metody komunikace mezi uživatelem a kancelářským zařízením. Označení "rozhraní" pochází z angličtiny, v překladu znamená "mezi osobami". V oblasti internetových technologií zahrnuje tento pojem jednotné komunikační systémy, které zaručují výměnu dat mezi objekty. Nejběžnějším pojmem je "uživatelské rozhraní" - soubor metod, které pomáhají osobě spravovat zařízení.

Odborníci rozlišují dva typy:

 1. Typ logického rozhraní. Sada zavedených algoritmů a smluv pro výměnu dat mezi prvky.
 2. Fyzický typ rozhraní. Spojení automatických, fyziologických a multifunkčních dat s podporou komunikace.

Jeho klasifikace má tento pojem v definici souboru softwaru a hardwaru, který tvoří propojení zařízení:

 1. Rozhraní stroje je kombinací vodičů, propojovacích obvodů s prvky PC a signalizačních algoritmů. Jsou jednoduše propojeny a vícenásobně propojeny.
 2. Externí rozhraní - koncept vztahu mezi počítačem a vzdálenými zařízeními. K dispozici je periferní rozhraní a síť.
rozhraní, co je to

Co je to intuitivní rozhraní?

Co je uživatelské rozhraní, je druh, kde jedna osoba představuje jednu pozici a opačné zařízení. Fráze často odkazuje na lidi IT, ale již v interpretaci souboru způsobů a zákonů interakce systému:

 • TV menu a dálkové ovládání;
 • obrazovka s hodinami a její nastavení;
 • panel přístrojů a páky řízení.

Pokud považujeme rozhraní systému za komunikaci mezi uživatelem a kancelářským zařízením, pak jej lze charakterizovat jako dialog. Uživatel posílá žádosti o údaje do kancelářského vybavení nebo požádá o pomoc a na oplátku obdrží potřebné připomínky nebo pokyny k akci. Rozhraní použitelnosti je charakteristické, jak pohodlné je, ergonomické a jaké úsilí potřebuje k dosažení co nejlepšího výsledku.

Co je rozhraní webu?

Pokud je rozhraním soubor hardwaru a softwaru, který zaručuje interakci zařízení, je internetová stránka vestavěným mechanismem komunikace mezi uživatelem a systémem. Uživatel může:

 • využívat služby;
 • objednávky a objednávky;
 • vyplňte dotazník.

Jaké je "přátelské rozhraní"? Termín znamená, že vzhled zdroje je jako, mechanismus jeho fungování je jasný, systém dává jasná doporučení. Základní požadavky na rozhraní stránek:

 • přirozenost;
 • konzistence;
 • přímý přístup do systému nápovědy;
 • logika.

Co je to rozhraní v počítači?

Velmi důležitou roli hraje uživatelské rozhraní aplikace, protože samotný program je pro tyto indikátory hodnocen. Vývojáři si povšimli následujících klíčových bodů:

 1. Odkaz na zařízení, pro které je aplikace prováděna.
 2. Ikona musí odrážet hlavní myšlenku.
 3. Oblast, ve které je dotyková obrazovka stisknutá, by měla mít významnou chybu.

Rozhraní operačního systému

Existuje také pojem jako "rozhraní operačního systému" - soubor nástrojů, který předávají řídící týmy. Následuje rozdělení na poddruh:

 1. Rozhraní příkazového řádku je druh textové komunikace mezi uživatelem a počítačem, když jsou fráze na klávesnici ručně napsány.
 2. Rozhraní programu - požadavky na vysílání programů. Byla vyvinuta řada nástrojů OS, ze kterých si uživatel zvolil.
uživatelské rozhraní

Co je programové rozhraní?

Programové rozhraní je sada hlavních součástí programu, které pomáhají uživateli provádět řadu akcí: kláves a oken na monitoru. Chcete-li vidět film, používají programový přehrávač médií a již upravují obrazová a zvuková tlačítka a motory. Rozhraní systému zaručuje potřebná data v programech, přiděluje dva typy stránek rozhraní:

 1. Dotazy, kde je implementován přístup orientovaný na nabídku.
 2. Výsledky vyhledávání.

Herní rozhraní

Co je grafické rozhraní, je druh uživatelského rozhraní, ve kterém jsou na obrazovce zobrazovány nabídky a tlačítka ve formě grafických obrázků. Poskytuje příležitost pro online hráče, aby ovládali hrdiny a komunikovali s ostatními hráči. Díky tomuto programu uživatelé zadávají jakékoliv pohyby čísel pomocí myši nebo klávesnice. Tento druh byl vytvořen pro pohodlí v práci technických specialistů, ale nakonec se stal vynálezem, který vytvořil trh s PC.