Ventrikulomegálie - patologie vývoje mozku způsobená expanzí bočních komor, někdy i jejich velikost může dosáhnout 15 mm. Tento defekt může být izolován nebo kombinován s dalšími známými malformacemi a chromozomálními abnormalitami.

Pokud je ventrikulomegalie nezávislou poruchou, pak je pravděpodobnost výskytu závažných chromozomálních abnormalit u takového dítěte výrazně nižší než v případech, kdy dochází společně s jinými abnormalitami. Riziko chromozomálních abnormalit přímo závisí na šířce komor a při jejich poklesu klesá.

Ventrikulomegalie u dítěte - příčiny

V současné době nejsou příčiny ventrikulomegalie důkladně studovány, pouze vztah mezi patologií plodu a věkem ženy je zaznamenán: u dětí mladých žen se vyskytuje třikrát méně často než u těhotných žen starších 35 let. Průměrná incidence je 0,6%.

Ventrikulomegalie - příznaky

Příznaky ventrikulomegalie se mohou objevit přibližně od 17 do 34 týdnů těhotenství fetální ultrazvuk . Onemocnění lze předpokládat, pokud hodnota bočních komor mozku přesahuje 10 mm. Samotný ultrazvuk nestačí k diagnóze, proto se provádí také karyotyp plodu.

Jak zacházet s ventrikulomegalií?

Se zvýšením bočních komor až o 12 mm je možná prenatální léčba plodu. Provádí se ve dvou etapách. V první je fyzikální terapie prováděna po dobu tří týdnů a antihypoxanty jsou užívány paralelně. Druhým stupněm léčby je jednoduše cvičební terapie, která se zaměřuje na statické zátěže pánevních svalů a pánevního dna.

Při zjišťování ventrikulomegalie u novorozence je velmi obtížné předvídat její vývoj. Pokud je vada izolovaná, pak bude v 80% případů normální. Pokud je onemocnění kombinováno s jinými chromozomálními abnormalitami, pravděpodobnost závažných neurologických poruch je vysoká.