Ultrazvuk - vyšetření hlavy plodu na druhém a třetím místě screeningové studie vždy věnujte pozornost struktuře mozku a velikosti komor mozku.

Ventrikulomegalie bočních komor plodu - co to je?

Normálně existují 4 komory mozku. V tloušťce bílé hmoty mozku jsou dvě z nich - boční komory mozku, z nichž každá má přední, zadní a dolní roh. S pomocí mezikomorového ústí jsou spojena se třetí komorou a jsou spojena se čtvrtou komorou umístěnou v dolní části kosticovité fossy s instalací mozku. Čtvrtý zase je spojen s centrálním kanálem míchy. Jedná se o systém spojených nádob s alkoholem. Obvykle odhadují velikost bočních komor mozku, jejichž velikost by neměla přesahovat 10 mm na úrovni zadních rohů. Rozšíření komor mozku se nazývá ventrikulomegalie.

Ventrikulomegalie v plodu - příčiny

Rozšíření komor mozku může být především důsledkem malformace centrálního nervového systému (centrální nervový systém). Porucha může být buď izolována (pouze nervový systém) nebo kombinována s jinými malformacemi orgánů a systémů, což je často případ chromozomálních onemocnění.

Další častou příčinou ventrikulomegalie jsou virové a mikrobiální infekce matky. Cytomegalovirové infekce a toxoplasmóza , ačkoli jakýkoli virus nebo mikrob může způsobit malformace mozku, ventrikulomegalie a hydrocefalus. Mezi možnými příčinami ventrikulomegalie je třeba uvést trauma matce a plodu.

Diagnóza ventrikulomegalie plodu

Na rozdíl od fetálního hydrocefalusu ventrikulomegaly dilatační komory mozku delší než 10 mm, ale menší než 15 mm, zatímco velikost hlavy plodu se nezvyšuje. Diagnostikujte ventrikulomegálii ultrazvukem, počínaje 17 týdny. Může být asymetrický izolován (expanze jedné komory nebo jedné z jejích rohů), symetrický izolovaný bez dalších defektů nebo kombinovaný s dalšími malformacemi mozku a jiných orgánů. U izolované ventrikulomegalie dochází k souběžným chromozomálním abnormalitám, například Downovmu syndromu, u 15-20%.

Ventrikulomegalie u plodu - důsledky

Mírná ventrikulomegalie u plodu s velikostí bočních komor až do 15 mm, zejména s vhodnou léčbou, nemusí mít žádné negativní důsledky. Pokud však velikost komor přesáhne 15 mm, začne se plodový hydrocefalus zvyšovat, důsledky mohou být velmi odlišné - od vrozených onemocnění centrálního nervového systému až po úmrtí plodu.

Čím dříve a rychleji se zvyšuje ventrikulomegalie s přechodem na hydrocefalus, tím horší jsou prognózy. A jestliže jsou v jiných orgánech vady, zvyšuje se riziko vzniku dítěte s chromozomální abnormalitou (Downův syndrom, Patau nebo Edwards). Fetální úmrtí plodu nebo úmrtí během porodu s ventrikulomegalií je až 14%. Normální vývoj po narození bez narušení centrální nervové soustavy je možný pouze u 82% přežívajících dětí, u 8% dětí. ventrikulomegalie bočních komor plodu dochází k menším poruchám nervového systému a závažné porušení s těžkou poruchou dítěte se vyskytuje u 10% dětí s ventrikulomegalií.

Ventrikulomegalie v léčbě plodu

Léčba léčby ventrikulomegalie je zaměřena na snížení otoku mozku a množství tekutiny v komorách (diuretika). Pro zlepšení výživy mozku plodu jsou předepsány antihypoxanty a vitamíny, zejména skupiny B.

Kromě léčby drog doporučují matky navštěvovat otevřenou, fyzikální terapii zaměřenou na posílení svalů pánevního dna.