Lucembursko je malý evropský kraj, jehož charakteristické rysy jsou vysoká životní úroveň, civilizace místního obyvatelstva. Návštěvníci často upozorňují na zdrženlivost a odloučení lucemburků, zvyklí si na klidný život v úzkém okruhu příbuzných a pár přátel. Současně však Lucemburští občané zůstávají přátelští a zdvořilí, a to jak nově příchozím, tak lidem, kteří nevědí.

Na ulicích města budete sotva muset být svědkem slovní hádky, protože zvláštnost lucemburského charakteru je rovnoměrnost. Paradoxně, ale s vnějším chladem, obyvatelé města s lehkostí reagují na problémy a neštěstí jiných lidí.

Tradice a zvyky Lucemburska

Turisté, kteří se chystají navštívit Lucembursko, by si měli pamatovat na stálé pravidlo vévodství - zdvořilost a respekt k domorodé populaci. Odsuzování a kritika, které mají být vystaveny milovníkům hlučného a podrážděného chování, pozdě pro plánované aktivity.

Jednou z charakteristických rysů Lucemburska je také zachování a rozšiřování národních tradic. Za tímto účelem byla vytvořena kulturní unie, pod jejíž autoritou jsou staleté dějiny státu a vše, co s ním souvisí. Kulturní život města je zajímavý. Lucemburci mají mimořádnou lásku k hudbě, takže město má spoustu různých orchestrů. A vláda udělila ocenění v oblasti umění a literatury, která každoročně pomáhá hledat talentované lidi a odhaluje jejich příležitosti.

Překvapivě domorodá populace Město Lucembursko prakticky se nezúčastňuje nočního života města. Rekreační zařízení a akce jsou určeny pro návštěvníky a ceny za zábavu jsou mnohem vyšší než v jakémkoli jiném rohu státu.

Obyvatelé vévodství se vyznačují pedantry, vynikající schopností pracovat, přesnost, přesnost ve všem. Tyto vlastnosti lucemburků byly přijaty Němci a francouzskými sousedy. K inovacím v různých sférách života obyvatelé Lucemburska jsou obezřetní a nedůvěřiví, pravděpodobně proto mnoho výhod civilizace po dlouhou dobu nalezne místo v dobře upraveném životě občanů.

Zajímavý fakt o Lucembursku může být nazváno skutečností, že jde o extrémně vzácnou zločinu. Obyvatelé města se doslova navzájem znají a není možné se dopustit, a ještě víc, skrýt trestný čin. Navzdory tomu je informativní život města velmi rozvinutý, provozuje se rádio a televize, vyrábí se různé noviny.

Náboženství a všechno o tom

Pokud jde o náboženství, většina obyvatel Lucemburska vyznává katolické křesťanství. Spolu s tím se v zemi můžete také setkat se zástupci protestantismu a judaismu.

Pravoslavní křesťané navíc žijí v Lucembursku. Většinou jsou přistěhovalci z Ruska a Řecka. Pravoslaví je uznávaným náboženstvím v zemi, takže můžete navštívit ortodoxní církve.

Oddanost lucemburků je tak velká, že často vidíte, jak se lidé modlí a křtí chleby, než začnou jíst.

Tradice a svátky v Lucembursku

Lucembursko má mnoho svátky , které jsou s potěšením oslavovány všemi občany, ale nejbarvitější a nejhlučnejší je Emeshan. Koná se následující pondělí po Velikonocích a je vždy doplněna o bazar a prodej, kde si můžete koupit suvenýry vyrobené řemeslníky v nejlepších tradicích kraje.

Únor v Lucemburku je měsícem oslavy festivalu Burgzondeg. Tento úžasný karneval připomíná městům blížícího se Great Post.

Populární v místních místech je festival Fuesent, který pokračuje v karnevalové sezoně a je oslavován tři dny: neděle, pondělí, úterý. V této době je město univerzálně zdobeno množstvím maskarádových míčků.

Místní děti slaví dětský karneval Kannerfuesbals. Atributy dovolené můžete nalézt v některém z obchodů města. Lucemburská tradice je v každé karnevalové dny ošetřena každý se speciálními sušenkami.

Jaro připravilo zvláštní svátky: svátek prvních květin, den svatého Willybrorda a festival katolíků Octave.

Narodeniny velkovévody jsou velmi vážné a pompézní. Oslavy a slavnosti jsou doprovázeny průvodem pochodní, pozdravem na počest monarchy.

Stojí za zmínku i svátky charitativní společnosti Schobermes, kterou oslavují Lucemburčané v srpnu a září každého roku. Veletržní čtvrť oslavuje festival piva v září.

V období od března do května probíhají v Lucembursku festivaly tance a pantomimes. Fanoušci rockové hudby si mohou vychutnávat skladby, které se jim líbí po celé léto.

Festival Schueberführer přitahuje mnoho hostů svými lehkostmi, spontánností. Víno se koná v údolí Mosely a trvá až do pozdního podzimu.

Proces rolníků a ovcí doprovázený národní hudbou je považován za zvědavý a zvláštní.

Zajímavé fakty

V Lucembursku je asi půl milionu lidí, z nichž třetí tvoří migranti ze sousedních zemí, kteří přišli vydělat peníze. Zbývající - domorodá populace, která se nazývá letní hamburger.

V Lucembursku, stejně jako v mnoha evropských zemích, je demografický problém ostře vyznačen. Po mnoho let míra úmrtnosti přesahuje míru porodnosti. Zachraňte situaci návštěvníků, kteří každoročně přijíždějí do země.

Jak jste si všimli, národní tradice a rituály Lucemburska jsou poměrně rozmanité a každý z rekreantů může najít zaměstnání podle svých představ. Při plánování cesty je důležité předem určit účel cesty. Pokud se chcete těšit na atmosféru města a obdivovat pohledy , je lepší přijít mimo sezónu, když není země přeplněná. Chcete-li se stát účastníkem slavností a karnevalů, ponořte se do volného a mírně rušného života, je lepší přijít do Lucemburska od května do října. V této době se slaví mnoho národních svátků, na které budete moci navštívit.

Рождественский базар в ЛюксембургеНациональные танцы Люксембурга
Фестиваль молодого винаДетский карнавал Kannerfuesbals