Pohlaví a pohlaví jsou v podstatě podobné pojmy, a to jak u mužů, tak u žen. To je jen tehdy, když sex zdůrazňuje biologický rozdíl, pak rod je sociální role.

Pojetí pohlaví

Pokud se zaměříme na definici pohlaví, pak si představíme podstatu tohoto pojetí poněkud širší. Pohlaví představuje pohlaví ze sociálního hlediska, tj. Pohlaví jako ukazatel, který určuje chování a místo člověka ve společnosti, stejně jako to, jak určitá chování bude vnímána společností. Pojmy pohlaví a pohlaví jsou úzce propojené a druhé se zaměřuje na roli člověka ve společnosti, stejně jako na jeho chování, které určuje vztah s ostatními účastníky společnosti.

Pohlaví a pohlaví jsou tedy jedním pojmem, pouze rod je zdůrazněn jeho společenskou stránkou. Je důležité si uvědomit, že v širším smyslu ženský pohlaví zahrnuje nejen ženy, ale i muže, které se vyznačují sociálním chováním žen (například lidé s netradiční sexuální orientací). V tomto ohledu jsou pohlaví a osobnost více propojeny než pohlaví a pohlaví.

Pohlaví a rodina

Jedním z problémů pohlaví jsou různé genderové stereotypy. Společnost se snaží poskytnout osobní hodnocení založené na tom, jak se vyrovná s její sociální rolí. Jak je snadné vidět, psychologie pohlaví spočívá v tom, že muž je hodnocen z hlediska sociálních a finančních úspěchů a žena - z hlediska získání její rodiny a dětí. To znamená, že i úspěšná žena, která řídí společnost, se považuje za selhání, pokud nemá rodinu. Pro muže tato situace nebude způsobovat nepříjemnosti nebo odsouzení.

V moderním světě v rodině však genderové role nejsou vždy rozděleny klasickým způsobem. Existují aliance, ve kterých žena vydělává peníze a člověk se stará o domov a děti. Ve 30% rodin vydělávají ženy více než jejich manželé, ale tato skutečnost se v žádném případě nezaznamená - a to je důsledkem genderových stereotypů.