Psychologie se zabývá studiem různých duševních jevů, stavů a ​​procesů. S narozením každého z nás poznáme svět na všech úrovních s pomocí smyslů. Dýcháme, prohlédneme, dotýkáme se, snažíme se uvědomit, atd. Psychologové tyto procesy rozdělují vnímání a pocit.

Citlivost a vnímání v psychologii

Sensation je první fáze zpracování informací. Existuje pět hlavních typů pocitů: vůně, sluch, chuť, dotek a zrak. Bez nich je vědomý život prostě nemožný. Předmět by prostě spadl do ospalého stavu. Například pocit vám umožňuje zjistit teplý předmět nebo studený, světlý nebo matný, těžký nebo lehký atd. Všechny naše pocity jsou momentální. Aktivně reagujeme na to, co se děje kolem nás, v důsledku čeho se naše oční žáci pohybují, nádoby se zužují a svaly se utáhnou. Tato smyslová zkušenost vám umožňuje získat znalosti o světě.

Co dělá pocit odlišný od vnímání?

Vnímání dokončí obraz a vytvoří úplný obraz. Umožňuje získat informace o objektech a jevech obecně, tj. Zpracovává součet pocitů a tvoří výsledek. V tomto případě zahrnuje vnímání informace založené na minulých zkušenostech a dokonce i na nápadech. Zahrnuje myšlení, pozornost, paměť, motorovou kouli, emoce osobnostní rysy. Pokud například držíme parfémy v našich rukou, podíváme se na obal a vdechujeme vůni, holistický dojem se nazývá vnímání. V takovém případě budou zahrnuty takové pocity jako vidění, pocit pachu a dotek.

Vztah vnímání a vnímání

V důsledku pocitu vzniká pocit, například jas, sladkost nebo hlasitost. Vnímání tvoří v naší hlavě úplný obraz, který se skládá z hádanek pocitů. Abychom se mohli naučit vnímat informace dobře, je třeba být schopni rozpoznat, syntetizovat a analyzovat znaky hmotného předmětu. Tak jsou jednotlivé vnímané detaily kombinovány pocit a vnímání psychologie který slouží jako zdroj našich zkušeností. Porušení pocitů a vnímání je práh citlivosti. Může být snížena nebo zvýšena ve vztahu k normě. Neurologé se podílejí na léčbě takových jevů.

Každá živá bytost je obdařena schopností cítit se od narození. Ale jen pár zvířat a lidí má vnímání. Schopnost vnímat se v průběhu času zlepšuje. To nám pomáhá lépe pochopit určité procesy, takže je důležité pracovat na našem vývoji a zlepšovat naše vnímání.