Sebekontrola je schopnost řídit sebe sama; je to vnitřní síla, která vám umožňuje ovládat naše činy, emoce, touhy a zvyky. Sebekontrola je spojena se sebekontrolu a je kolektivní charakteristikou, která zahrnuje odvahu, vytrvalost a určení .

Sebekontrola a rozvoj charakteru

U člověka, který může omezovat pocity, ovládat emoce a chování, řídit náladu, udržovat chladné a neúčinné vyrážky, vytrvalost a klid.

Jeden ze základních a nejdůležitějších rysů osoby, která se snaží stát se vůdcem a prostě silná osobnost , je schopnost zůstat chladná v extrémní situaci a vyrovnat se s vnějšími emocemi, nereagovat na podněty a zůstat klidná.

Osoba, která ví, jak se řídit, se zpravidla stává úspěšným a populárním. Naopak, lidé s nízkým sebeovládečstvím jsou vystaveni zhoubným zvykům. Bohužel, často ztrácíme klid a problém je, že nadhodnocujeme, že naše schopnosti nebudou podléhat pokušení. Samokontrola a sebeovládání však mohou být vycvičeny. Jak ukázala praxe, sebeovládání je omezené. Trénink sebekontrolu na těle má fyziologický účinek. A první krok k sebeovládání, povědomí o okamžiku slabosti.

 1. Chcete-li posílit sebeovládání, povzbuzujte se.
 2. Nastavte přísné lhůty, jmenovitě rozhodněte, než se ocitnete v lákavé situaci.
 3. Použijte také metodu bičování a pokořte se pokušením.
 4. Nepokládejte se duševně ani fyzicky.
 5. Buďte optimističtí, abyste dosáhli svého cíle.
 6. Snažte se ocenit svůj cíl, pak se o to budete snažit.
 7. Použijte emoce pro zvýšení sebeovládání.

Koučování sebeovládání je zpravidla považováno za eradikaci špatného zvyku. Absolutně neuvěřitelná pohoda je charakter.

Jak zachovat klid?

Bohužel mezi námi je mnoho skandálních lidí a život je plný konfliktů. Proto byste v těchto situacích měli vědět, jak vyřešit konflikt, udržet sebeovládání.

 1. Snažte se dramatizovat situaci, ale podívejte se na to z druhé strany.
 2. Předtím, než diskutujete o problému se svými přáteli, přemýšlejte sami sebe.
 3. Snažte se být v pohodě jako způsob, jak zůstat klidní.
 4. Určete faktory, které znemožňují kontrolu.
 5. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste ovládali své emoce.
 6. Vytvořte prostředí, které vás uvolní (hudba, ticho atd.).
 7. Naučte se rozptýlit, uvolnit.

Jak neztratit klid?

Self-control je velmi důležitá vlastnost v životě člověka. Ztráta klidnosti může způsobit vážné chyby. Chcete-li to provést, měli byste se ovládat sami, nevěnujte pozornost vnitřním i vnějším podnětům. Měli bychom také vzít na vědomí, že když ztratíte klid, tělo začne mluvit za vás, a to: tvář se stává bledou nebo červenou, srdeční tep se zrychluje, nádoby se zužují a rozšiřují a ústa vysuší. V této souvislosti neztrácejte energii a zdraví na problémy, ovládněte své emoce a přemýšlejte jen o dobrých věcech.

ztráta klidu

Abyste neztratili klid, musíte dodržovat řadu pravidel:

 1. Úsměv, nic tak nezničuje nepřítele jako úsměv nepřítele.
 2. Pokud nepřátel přešel na zvýšený tón nebo výkřik, pak byste měli udržovat klidný tón.
 3. Nedávejte se provokaci a nezhromažďujte všechny urážky v hromadě.

A tak jsme dospěli k závěru, jaké jsou výhody lidí, kteří vědí, jak se ovládat. Sebekontrola dává lidem příležitost jednat racionálně, ne emocionálně a přispívá k správnému rozhodování.