Královská dvojčata - vítaný pár dětí pro mnoho rodičů. Není divu - skutečný dárek osudu: najednou v jednom klesání, jak chlapec, tak dívka, což je pro rodiče tak často žádoucí. Šťastní rodiče se mohou plně těšit vychovávání syna a dcery ve stejnou dobu.

Co znamenají královští dvojčata?

Podívejme se na historii. Narození dvojčat v rodině monarchů znamenalo ohrožení trůnu. Koneckonců, dva dědicové jsou nepostradatelnou nepřátelstvím a dělí se. Narození heterogenních dvojčat však znamenalo skutečný královský dar. Chlapec se stal dědicem a dcera se mohla vzít za dobro země.

Dvojité těhotenství - vzácný výskyt. Pro 85 dětí narozených po celé planetě je pouze jeden pár dvojčat a heterosexuální dvojčata se rodí ještě méně často.

Ve většině případů jsou dvojčata opačného pohlaví bratrskými nebo dizygotickými, u lidí, které říkají - dvojčata.

Stává se to také, když žena porodí a porodí homosexuální identické dvojčata - monozygotické dvojčata. Věc tady je, že jedna z dvojčat (obvykle chlapec) ztrácí chromozom Y a v důsledku toho se narodí dívka. Ale toto je spíše anomálie než norma.

Dvojčata: chlapec a dívka - jak zvýšit?

Pokud se narodí chlapec a dívka, roste a vyvíjí se jako všichni dvojčata. Zároveň se mohou navzájem podobně podobat nebo být stejně jako bratr a sestra - jen mírně podobní.

Genderové dvojčata jsou zvláštní pár dětí. Oni, jako obyčejní dvojčata nebo dvojčata, vyrůstali společně v matčině lůně, se narodili ve stejný den, ale mají jednu dvojčata chlapec dívka Významný rozdíl spočívá v tom, že jsou děti různého pohlaví. Nemusí hledat svou individualitu jako dvojčata stejného pohlaví, je to od nich povaha. Navíc tyto děti tráví spoustu času společně. Bez ohledu na seniority, nadřazenost téměř vždy bere dívku, zdá se, že se o svého bratra stará.

Pro rodiče je narození heterogenních dvojčatů nejen radost, ale také určitá potíž. Jedná se o různé oblečení, různé hračky, odlišný přístup ke vzdělání a dokonce i určité rozdíly v hygieně.

V tomto případě by rodiče měli vzít v úvahu, že jak fyziologicky, tak duševně se chlapce a dívka vyvíjejí jinak. Vývoj dívky zpravidla výrazně předchází vývoji chlapce. Musíme s nimi zacházet se stejnou láskou a tolerancí, nijak neohrožovat nebo izolovat slabé nebo silnější dítě a ne srovnávat tyto děti.

Pokud čekáte na královské dvojčata nebo už máte ve své rodině takové "dvojité štěstí", přejeme vám, abyste z nich založili skutečně královského syna a dceru.