Psychoterapie se chápe jako léčba, kde hlavní "droga" je slovo lékaře. Komunikace s pacientem mu nutně psychologicky ovlivňuje a pomáhá mu změnit postoj k sobě a okolnímu světu přispívá k jeho zotavení. Mezi hlavní metody expozice patří racionální psychoterapie. S ním lze kombinovat fyzikální terapie , pracovní terapie atd.

Racionální terapie v psychologii

Cílem je ovlivnit pacientovi logicky zdůvodněnými vysvětleními. To znamená, že doktor vysvětluje pacientovi, co mu je obtížné pochopit a přijmout. Po obdržení jachtingu a jednoduchých argumentů pacient odmítá své falešné přesvědčení, překonává pesimistické myšlenky a postupně se pohybuje směrem k oživení. Používá různé racionální techniky terapie:

 • nepřímý návrh;
 • emocionální dopad;
 • didaktické metody.

Častá praxe zahrnuje dialog mezi doktorem a pacientem a hodně bude záviset na osobnosti specialisty, jeho schopnosti přesvědčit a poslouchat, vstoupit do důvěry a upřímně se zajímat o osud pacienta. Taková léčba má několik směrů a některá její ustanovení a metody jsou v souladu s metodou neurolinguistického programování.

Racionálně-emoční psychoterapie

Tento směr v roce 1955 navrhl Albert Ellis. On věřil, že příčiny duševních poruch jsou iracionální - chybné kognitivní nastavení. Mezi hlavní typy psychologických problémů patří:

 1. Self-deprecation a self-ukončení.
 2. Zveličování negativních složek situace.
racionální psychoterapie1

Racionální psychoterapeutické techniky pomáhají pacientům přijímat sebe a zvyšovat jejich toleranci k frustraci. V tomto případě lékaři jedná takto:

 1. Vysvětluje a objasňuje. Interpretuje podstatu onemocnění, která pomáhá pacientovi získat jasný a jasný obraz onemocnění a aktivněji ji kontroluje.
 2. Přesvědčí. Opravuje nejen kognitivní, ale i emocionální aspekt, upravuje nastavení osobnosti pacienta.
 3. Přeorientuje. Změny v postojích pacienta se stávají stabilní, hodnotový systém ve vztahu k nemoci se mění a přesahuje to.
 4. Vzdělává. Vytváří pozitivní vyhlídky pro pacienta po překonání nemoci.

Rational kognitivní psychoterapie

Předchozí směr je jedním z hlavních odvětví. Jejich teoretické postoje a metody jsou blízké, ale metody racionální psychoterapie, kde je sázka na emoce, jsou strukturovanější a práce s pacientem je konzistentní. Mezi kognitivní techniky patří:

 • Sokratický dialog;
 • umění "vyplnění prázdnoty";
 • dekaestrofizace;
 • metoda podobnosti a podobnosti;
 • znovuvydání;
 • reformulace;
 • decentralizace.

Současně lékaři v práci pracují na rolích, při léčbě expozice, při odvrácení pozornosti a plánování aktivit. To vše pomáhá pacientovi rozpoznat chybnou povahu svého myšlení, převzít zodpovědnost za své činy a zbavit se duševních problémů. Současně je nezbytné, aby doktor měl představu o dosažených výsledcích logiky a zvládl moderní teorii argumentace.

racionální psychoterapie2

Racionální emotivní psychoterapie

Vychází z předpokladů o lidské přirozenosti a původu neštěstí nebo emočních poruch. Všechny druhy falešných myšlenek, jako je neschopnost ovládat vnější okolnosti nebo touha vždy a ve všem být první, jsou společné ve společnosti. Jsou přijímány a podporovány samohypnózou, která může provokovat neurózu, protože nejsou realizovány. Ale bez ohledu na vliv vnějších faktorů mohou lidé jednat nezávisle a uznání takové schopnosti tvoří základ teorie chování a poruch osobnosti ABC.

Racionální a vysvětlující psychoterapie dokazuje, že pokud myslíte rozumně a racionálně, pak budou následky stejné, a pokud je systém víry šílený a nereálný, budou následky destruktivní. Vzhledem k tomu, že takový vztah je uznáván, lze tyto postoje, akce a akce měnit v závislosti na vnějších okolnostech a situacích.

Racionální psychoterapie - kontraindikace

Patří sem:

 • demence;
 • duševní poruchy v akutním období;
 • Individuální racionální psychoterapie je kontraindikována u akutních somatických a infekčních onemocnění;
 • chybí motivace pacienta;
 • těhotenství, rehabilitace po závažných onemocněních, když je při výběru metody psychoterapie nutná opatrnost.