Hmotné vědomí je kolektivní koncept, který spojuje vědomí významné části lidí. Je to například velmi důležité pro politiku, protože definuje většinu. Toto vědomí se vyznačuje shromažďováním názorů účastníků se zvláštním účelem, myšlenkou nebo jiným aspektem zájmů. Současná politická věda a sociologie vidí v "hmotě" řadu určitých rysů. Jedním z charakteristických rysů tohoto množství je smíšená kompozice. Hmotné vědomí je jedním z nejdůležitějších kanálů pro ovlivňování lidí a následné manipulace s nimi.

Hmotné vědomí a veřejné mínění

Veřejná mínění je veřejným vyjádřením osobních názorů významné části obyvatel, kteří chtěli ovlivnit politiku a tisk. Nedávno se objevila nová metodologie výzkumu, tzv. Průzkum veřejného mínění nebo anonymní dotazování. První, kde byl použit, byl volební závod v politice. Výsledky průzkumu byly ohromující a přesnost byla zkontrolována výsledky voleb. Veřejné mínění je často podobné hromadnému vědomí.

Psychologie hmotného vědomí

Dokonce Darwin tvrdil, že člověk potřebuje společnost jako nezbytné prostředí formace osobnosti . Masová psychologie považuje každou jednotlivou osobu za součást davu, který je organizován pro nějaký účel. V této situaci se lidé probouzejí primárního nutkání, které se v jiném scénáři nikdy nezobrazí. V takové situaci může člověk spáchat činy, které s ním zcela nesouvisí.

Le Bon ve své knize Psychologie omší tvrdil, že když člověk vstoupí do davu, zmizí jako jednotlivec a stává se součástí hmoty, která se rodí, jako nová bytost s různými vlastnostmi. Dave postihuje všechny lidi bez ohledu na věk, společenské postavení a náboženské přesvědčení.

Psychologie hmotného vědomí postihuje jedince takto:

  1. Každý jedinec cítí sílu celého davu a považuje se za všemohoucí a provádí nepředvídatelné činy.
  2. Akce v davu se projevují takovou silou, že lidé obětují své zájmy v zájmu zájmů davu.
  3. Lidé mají zvláštní vlastnosti, které se od charakteru velmi liší. Vědomá osobnost je zcela ztracena, vůle a schopnost diskriminace chybí, všechny pocity směřují k určenému hlavnímu v davu.

Freud věřil, že když člověk začne patřit k davu, sestupuje po žebříku civilizace.

Řízení hmotného vědomí

Freud a pak Jung tvrdil, že dav leží jen na jedné nevědomé fázi. Hmotné vědomí připomíná komplexní společenský fenomén, impulsy, které jsou dostatečně silné, aby utopily jiné osobnostní rysy. Dave se domnívá, že nic není nemožné. Hmotné vědomí nemá ani strach ani pochybnosti. Manipulace s hmotným vědomím se děje po celou dobu, proto se shromažďuje dav. Koneckonců, v tomto stavu lidé snadno jdou psychologie hmotného vědomí od jednoho stanoviska k druhému. Extrémy jsou normálním stavem davu, neboť vyjádřené podezření se okamžitě stává plnohodnotnou jistotou a malá antipatie v davu se stává bleskovou rychlostí do divoké nenávisti. K tomu je zapotřebí pouze jedna osoba, která bude v tomto ohni sloužit jako zápas emocí .

Individuální a masové vědomí

Vědomí jednotlivce, které odráží pouze jeho osobní stav, se nazývá individuální. Několik těchto vědomí tvoří masu, která je nezbytná pro různé sociální skupiny, které existují v každodenním životě. Studie ukázaly, že masové vědomí získalo některé transformace, ale základní rysy zůstaly nezměněny.