Stalo se tak, že povinnost zachovat rodinné centrum leží právě u ženy, ale někdy to může být obtížné. Samozřejmě, oba partneři jsou vždy vinu za hádky v rodině, ale jsou chvíle, kdy se nám zdá, že manžel prostě neslyší slova, která mu byla určena. Poté vzniká otázka, jak najít společný jazyk s manželem, aby se snížil počet nedorozumění, protože většina konfliktů se objevuje právě z tohoto důvodu.

Jak najít společného jazyka s mužem?

Než přemýšlíte o odpovědi na tuto otázku, musíte pochopit, co znamená najít společný jazyk. Samozřejmě, že se nejedná o jazykovou bariéru, jde zde o neschopnost vyjádřit své myšlenky přístupné partnerovi. Faktem je, že mužské a ženské myšlení jsou různé, a proto všude, kde vidíme společnou žádost, člověk rozjímá obtěžující obtěžování. Ukazuje se, že k nalezení společného jazyka s manželem, bývalým přítelem, kterýmkoli člověkem, musíte pochopit, jak vidí situaci, doslova se podívejme na situaci, která vás týká očima. Zvažme například několik nejčastějších případů různých názorů na věci.

  1. Můžu udělat vše sám . Moderní ženy se stále více snaží o absolutní nezávislost, a to je pro ně dobré, ale pro rodinný život může být přebytek této kvality nepřijatelný. Člověk může chápat toto chování jako pokus ho vytlačit, i když žena chtěla jen trochu ulehčit jeho život. V takovém případě manžel pocítí jeho zbytečnost, nepochopí smysl toho, že je kolem, pokud se pokaždé pokouší se od sebe vzdálit.
  2. Manžel je hlavou rodiny . Je to další extrém, kdy ženy často padnou. Samozřejmě, že v mnoha ohledech jsou zástupci silnějšího pohlaví konečné rozhodnutí, ale to neznamená, že by to mělo být vždycky takhle. Manželka si může myslet, že tím, že dá svému manželovi blanche v řešení všech otázek, věří mu a vnímá to jako touhu, aby byl sám zodpovědný za život rodiny.
  3. Mluvte o případu . Často hádky vyvstávají, protože žena cítí nedostatek pozornosti jejích slov. V zásadě je tomu tak, je pro muže velmi obtížné sledovat několik rozhovorů, což je často to, co dělají ženy. Pokud tedy chcete problém vyřešit, mluvte v podstatě tím, že nezmíníte drobné detaily jako boty nové holčičky a ohromující černá kočka, která překročila vaši cestu.
  4. Bez náznaků . Mužský mozog zpracovává přicházející informace odlišně od ženského, proto je velmi obtížné najít společný jazyk s manželem. Manželka může několikrát požádat svého manžela o hodiny jak najít společný jazyk dělat domácí úkoly a divit se na jeho nečinnosti, když prostě nerozumí, proč by mělo být provedeno okamžitě. Pokud chcete od člověka něco dosáhnout, jasně a jasně vysvětlete, co je třeba udělat a kdy. Ale formulace "mohli byste ..." a "chtěla bych ..." by měla být ponechána na méně důležitých případech.

Jak vidíme, častěji než ne, rozdíl mezi myšlením mužů a žen se stává příčinou nedorozumění. Proto, kdy komunikace s člověkem, je nutné tuto funkci vzít v úvahu. A místo toho, aby se starala o nedostatek pozornosti svého manžela, řekněte mu o tom přímo, bez jakýchkoli rad.