Doktrína absolutní představy o Hegelovi je důležitým krokem v dialektické filozofii. Hegel sám reprezentoval tok objektivního idealismu a z tohoto pohledu bychom měli zvážit jeho koncept absolutní myšlenky.

Absolutní myšlenka Hegel ve filozofii: tři části výuky

Když mluvíme o učení Hegela, nedá se pomoct obrátit se k jeho integrálnímu systému objektivního idealismu, který autor absolutní představy obdařil rozdělením do tří základních částí:

  1. Věda o logice. V této části Hegel popisuje určitého světového ducha, kterému dává "absolutní představu". Tento duch je primární a je předchůdcem přírody a všeho.
  2. Filozofie přírody. Toto je druhá část výuky, ve které Hegel nazývá přírodu sekundárním k duchovnímu principu. Pokud nebudete příliš hluboké, příroda bude považována za jinost absolutní myšlenky.
  3. Filozofie ducha. V této části své práce Hegel reviduje svou teorii a mění absolutní myšlenku na absolutní duch a konečně uznává nadřazenost nehmotného materiálu.

Ve výpovědích Hegela jasně vystihl idealistickou povahu a touhu pořádat vše tím, že zavádí pojmy primární a sekundární.

Absolutní myšlenka

Je důležité si uvědomit, že absolutní myšlenka není statickou koncepcí, neboť podstata filozofie spočívá v tom, že absolutní idea Hegelu začíná a stále se rozvíjí, pohybuje se. Nemůže být přehlíženo, že to je v rozporu s koncepty metafyziky (ve skutečnosti jsou v tomto případě všechny koncepty považovány za oddělené od sebe). Dialektický přístup je založen na třech nejdůležitějších principech, které podle Hegelu poskytují vývoj absolutní myšlenky:

  • přechod kvantity na kvalitu,
  • rozporu jako zdroje rozvoje,
  • absolutní představu o Hegelovi
  • negace negace.

Právě tyto principy osvětlují obecnou teorii rozvoje. Před ním nikdo nepovažoval protiklady z tohoto pohledu a to byl velký průlom. Právě myšlenka vnitřního rozporu je stále považována za jeden z nejdůležitějších úspěchů.

Tato myšlenka, která se zdá být idealistická, má ve skutečnosti hluboký racionální význam, protože prostřednictvím hranolu se může obrátit na jakékoliv pojetí filozofie a přírodních věd. Dialektická metoda nám umožňuje pochopit nahrazení jednoduchých konceptů složitějším vývojem k hromadění a prohlubování významů. Takže v historii můžete zachytit spoustu vzorků, vidět společenský život jako vyvíjející se proces.